[wcas-search-form]

23.76 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich, t. 16: Kobiety w kulturze muzycznej Galicji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Kinga Fink, Grzegorz Oliwa, Od Redakcji

Jadwiga Hoff, Przedmowa

SŁAWNE I MNIEJ ZNANE ŚPIEWACZKI, PIANISTKI I AKTORKI
Luba Kijanowska-Kamińska, Emancypacja kobiet w muzyczno-artystycznym środowisku Galicji (na przykładzie Teodozji Papary i Salomei Kruszelnickiej)
Ewa Nidecka, Okres lwowski w działalności naukowej i artystycznej Zofii Drexler-Pasławskiej
Kinga Fink, Pianistki w szkolnictwie muzycznym Lwowa od połowy XIX wieku do 1939 roku

DYRYGENTKI I CHÓRMISTRZYNIE
Nadia Kukuruza, Muzyczna i teatralna działalność ukraińskich aktorek w Galicji na przełomie XIX i XX wieku
Teresa Mazepa, Lwowskie reminiscencje Andy Kitschman
Roman Dzundza, Feminizacja ukraińskiej kultury chóralnej w Galicji Wschodniej od końca XIX wieku do 1939 roku

ROLA KOBIET W DZIEDZINIE KOMPOZYCJI ORAZ PUBLICYSTYKI I KRYTYKI MUZYCZNEJ
Violetta Dutczak, Kobiece inspiracje w twórczości Denysa Siczynskiego
Oksana Bobeczko, Osobowość artystyczna bandurzystki Ołesi Łewadnej w kontekście transformacji tradycji wykonawczej i pedagogicznej w sztuce kobzarskiej
Elżbieta Ochwat, Stefania Łobaczewska – muzykolog, krytyk i organizator
Hanna Karaś, Feminizacja ukraińskiej muzykologii oraz publicystyki na terenie Galicji w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku
Oksana Frajt, Muzyczno-krytyczne dziedzictwo literatki i publicystki Darii Wikońskiej w dawnej Galicji w okresie międzywojennym
Ulana Mołczko, Artykuły krytyczno-muzyczne Mełanii Nyżankiwskiej – doniosłe wydarzenia z przeszłości artystycznej Lwowa w latach 30. XX wieku

KOBIETY JAKO PROPAGATORKI I MIŁOŚNICZKI MUZYKI
Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Katalog muzykaliów księżnej Teresy Lubomirskiej z Przeworska ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
Ołeksandra Nimyłowicz, Działalność artystycznа i społecznа Jewhenii Barwińskiej w kontekście rozwoju ukraińskiej kultury muzycznej na przełomie XIX i XX wieku
Sylwia Jakubczyk-Ślęczka, Reguła kol isza a role kobiet w życiu muzycznym Żydów galicyjskich w okresie międzywojennym
Iryna Bermes, Rola ukraińskich kobiet w rozwoju kultury ziemi drohobyckiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Skip to content