[wcas-search-form]

30.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich, t. 17: Karol Mikuli i jego uczniowie w kontekście rozwoju szkolnictwa muzycznego Galicji (z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Kinga Fink, Teresa Mazepa, Wstęp

KAROL MIKULI I JEGO EPOKA

Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Przyczynki do biografii Karola Mikulego
Luba Kijanowska-Kamińska, Działalność i twórczość Karola Mikulego: pomiędzy uniwersalizmem romantycznym a pozytywistycznym
Wiktor Kamiński, Psychospołeczne i receptywne uwarunkowania twórczości kompozytorskiej Karola Mikulego
Ewa Nidecka, Wielonarodowe aspekty twórczości Karola Mikulego
Michał Piekarski, Pieśni Karola Mikulego w kontekście poetyckiej i muzycznej twórczości romantycznej
Tomasz Baranowski, „Dziady ogromne zrobiły wrażenie na Lwowie…” O sukcesach Stanisława Moniuszki w stolicy Galicji
Helmut Loos, Leo Kestenberg and the Beethoven myth. Social democratic cultural policy in the 20th century / Leo Kestenberg i mit Beethovena. Socjaldemokratyczna polityka kulturalna w XX wieku

KAROL MIKULI I JEGO UCZNIOWIE, NAŚLADOWCY, KONTYNUATORZY
Богдан Сюта, Школа Кароля Мікулі у фортепіанній педагогіці: реконструкція маловідомого / Szkoła Karola Mikulego w pedagogice pianistycznej: rekonstrukcja mało znanych faktów
Уляна Молчко, Музично-критичні публікації Дениса Січинського на сторінках часопису „,Діло” / Krytyczno-muzyczne publikacje Denysa Siczyńskiego na łamach czasopisma „Diło”
Kinga Fink, Z Grabownicy Starzeńskiej do Lwowa. O drodze artystycznej Jana Czubskiego, ucznia Karola Mikulego
Оксана Фрайт, Українські композитори Галичини першої третини ХХ століття в амплуа піаністів, концертмейстерів і ансамблістів / Ukraińscy kompozytorzy Galicji pierwszego trzydziestolecia XX wieku jako pianiści, akompaniatorzy i kameraliści

MUZYCY I INSTYTUCJE MUZYCZNE GALICJI
Тетяна Прокопович, Князь Казімєж Любомирський і Галицьке Музичне Товариство: штрихи до біографії / Książę Kazimierz Lubomirski i Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne we Lwowie: przyczynki do biografii
Леся Романюк, Освітня діяльність Консерваторії ім. Станіслава Монюшка у Станиславові в контексті полінаціонального культурно-мистецького середовища Галичини / Działalność edukacyjna Konserwatorium im. Stanisława Moniuszki w Stanisławowie w kontekście wieloetnicznego środowiska kulturalno-artystycznego Galicji
Teresa Mazepa, Z dziejów uczelni muzycznej Anny Niementowskiej we Lwowie
Jakym Horak, Dokumenty i materiały Towarzystwa Muzycznego im. M. Łysenki oraz Wyższego Instytutu Muzycznego w zbiorach muzeum Stanisława Ludkiewicza we Lwowie
Liubow Nazar, Współpraca polskich i ukraińskich uczestników ruchu Dalcroze’a we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym
Ірина Бермес, Роль Богдана П’юрка і Наталі Кулицької у підготовці професійних музичних кадрів Дрогобиччини (30-ті роки ХХ ст.) / Rola Bohdana Piurki i Natalii Kułyckiej w profesjonalnym przygotowaniu kadry muzycznej ziemi drohobyckiej (lata 30. XX wieku)

MUZYCZNE DZIEDZICTWO GALICJI
Іванна Олійник, Естрадна музика Львова: до пісенної творчості Бонді Весоловського / Muzyka estradowa we Lwowie: o twórczości pieśniarskiej Bohdana (Bondi) Wesołowskiego
Вероніка Левко, Творчість Богдана Весоловського в культурно-мистецькому просторі України початку ХХІ століття / Twórczość Bohdana Wesołowskiego w przestrzeni kulturalno-artystycznej Ukrainy początku XXI wieku
Cвітлана Заря, Галицькі музичні традиції в сучасних рекламних аудіовізуальних творах / Galicyjskie tradycje muzyczne we współczesnych reklamowych utworach audiowizualnych

Skip to content