[wcas-search-form]

40.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009). Narodowa wizja państwa, społeczeństwa i polityki

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1. Sytuacja wewnętrzna partii i jej poziom relewancji politycznej
1.1. Sytuacja wewnętrzna
1.1.1. Powstanie partii
1.1.2. Struktura organizacyjna
1.1.3. Struktura społeczna
1.1.4. Konflikty wewnątrzpartyjne i secesje
1.2. Poziom relewancji politycznej
1.2.1. Organy władzy państwowej
1.2.2. Samorząd terytorialny
1.2.3. Parlament Europejski
Rozdział 2. Ideologia polityczna
2.1. Inspiracje ideowe
2.1.1. Recepcje ideowe
2.1.2. Styl politycznego myślenia
2.1.3. Stosunek do przeszłości
2.1.4. Ocena rzeczywistości
2.2. Paradygmat
2.2.1. System wartości
2.2.2. Tożsamość polityczna
Rozdział 3. Model polityki
3.1. Poglądy na politykę i władzę polityczną
3.1.1. Polityka
3.1.2. Władza polityczna
3.2. Sojusznicy i wrogowie w wewnętrznym układzie sił
3.2.1. Sojusznicy
3.2.2. Wrogowie
3.3. Metody realizacji myśli politycznej
3.3.1. Metody wpływu politycznego
3.3.2. Metody władcze
Rozdział 4. System polityczny państwa
4.1. Model ustrojowy
4.1.1. Wizja państwa
4.1.2. Suweren
4.1.3. Legitymizacja władzy politycznej
4.2. Władza ustawodawcza
4.2.1. Istota
4.2.2. Sejm
4.2.3. Senat
4.3. Władza wykonawcza
4.3.1. Prezydent
4.3.2. Rada Ministrów
4.4. Władza sądownicza
4.4.1. Istota
4.4.2. Sądy i trybunały
4.5. Samorząd terytorialny
4.5.1. Istota
4.5.2. Jednostki samorządowe
Rozdział 5. Problematyka społeczna
5.1. Jednostka
5.1.1. Człowiek oraz jego prawa, wolności i obowiązki
5.1.2. Kobieta i mężczyzna w społeczeństwie
5.2. Rodzina
5.2.1. Pojęcie i rola rodziny
5.2.2. Polityka prorodzinna
5.3. Społeczeństwo
5.3.1. Pojęcie, cechy i struktura społeczeństwa
5.3.2. Polityka społeczna
Rozdział 6. Poglądy na gospodarkę
6.1. System gospodarczy
6.1.1. Główne wartości i cele gospodarcze
6.1.2. Rola państwa w gospodarce
6.1.3. Działy gospodarki narodowej
6.2. Polityka gospodarcza
6.2.1. Proponowane inwestycje
6.2.2. Metody działania
6.2.3. środki działania
Rozdział 7. Polityka zagraniczna
7.1. Założenia polskiej polityki zagranicznej
7.1.1. Cele
7.1.2. Sojusznicy Polski w środowisku międzynarodowym
7.1.3. Wrogowie Polski w środowisku międzynarodowym
7.2. Model stosunków międzynarodowych
7.2.1. Alternatywna wizja Europy
7.2.2. Cele działania wobec Unii Europejskiej
7.2.3. Cele działania w stosunkach dwustronnych
Zakończenie
Wykaz źródeł i opracowań
Wykaz skrótów
Spis tabel
Indeks nazwisk

Skip to content