[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Myśliciele mało znani. Filozofia polska końca XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Artykuły składające się na niniejszą książkę poświęcone są prawie zapomnianej współcześnie filozoficznej refleksji Juliana Ochorowicza (1850–1917), Napoleona Cybulskiego (1854–1922), Erazma Majewskiego (1858–1922), Jana Wacława Machajskiego (1866–1926), Jana Karola Kochanowskiego-Korwina (1869–1949), Stefana Ossowieckiego (1874–1944), Floriana Znanieckiego (1882–1958), Feliksa Młynarskiego (1884–1972) i Jana Stachniuka (1905–1963). Teksty te nie mają charakteru stricte monograficznego. Omawiają najciekawsze, w opinii autora, filozoficzne idee prezentowanych twórców, które ze wszech miar zasługują na uznanie i przypomnienie.

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Filozofia polska ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji pod koniec XIX wieku i w pierwszych dziesięcioleciach XX stulecia
1.1. O polskiej filozofii kilka krytycznych uwag ogólnych
1.2. O filozofii polskiej przełomu XIX i XX wieku
Rozdział 2. Juliana Ochorowicza filozoficzny program pozytywizmu warszawskiego
2.1. Program filozofii pozytywnej
2.2. Program etyki naukowej
2.3. Pedagogika narodowa
Rozdział 3. Napoleona Cybulskiego koncepcja społeczeństwa i teoria przewrotów społecznych
Rozdział 4. Naturalistyczna teoria cywilizacji Erazma Majewskiego
Rozdział 5. Nieortodoksyjna teoria socjalistycznej rewolucji Jana Wacława Machajskiego
Rozdział 6. Psychodzieje Jana Karola Kochanowskiego-Korwina
6.1. Koło zamachowe dziejów. Antyteza Północ – Południe
6.2. Oś dziejów. Antyteza jednostka – masa
6.3. Rozwój społeczny według psychodziejów
6.4. Psychodzieje a kryzys kultury europejskiej
Rozdział 7. Wizja rozwoju świata w myśli ezoterycznej Stefana Ossowieckiego
Rozdział 8. Filozofia „kulturalizmu” Floriana Znanieckiego
Rozdział 9. Feliksa Młynarskiego filozofia dziejów
Rozdział 10. Filozofia społeczna Jana Stachniuka
10.1. Filozofia kultury
10.2. Koncepcja wspakultury
10.3. Historiozofia
10.4. Mit słowiański
Zakończenie
Nota o tekstach zamieszczonych w tomie
Literatura
Indeks nazwisk

Skip to content