[wcas-search-form]

98.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wrota kościelne i ich twórca. W kręgu symbolu
W przestrzeni granicznej
Rzeźbiarz i wątki autobiograficzne dzieła
Artyści poprzez ich prace. Wybrani autorzy
MISTAGOGIA • BRONISŁAW CHROMY • W POSZUKIWANIU FORMY
Wprowadzenie
REALIZACJE
Włoskie projekty i Brama Pamięci w Nienadówce
Pomnik Męczeństwa Narodów w Tarnowie
Drzwi Papieskie w Tarnowie
Brama Jubileuszowa w Nowym Sączu
MISTAGOGIA • OD MARTYROLOGII DO MISTYKI
Obszary graniczne i bramy Chromego
Drzwi i przestrzeń graniczna w refleksji autobiograficznej rzeźbiarza
METANOIA • GUSTAW ZEMŁA • FORMA I METAFORA
Wprowadzenie
REALIZACJE
Drzwi Papieskie w Olsztynie Drzwi do raju,
Drzwi do przeszłości. Wrota metaforyczne
Caritas i Ave Maria na drzwiach w Konstancinie-Jeziornie
METANOIA • RETROSPEKCJE I ZAPIS PAMIĘCI
Bramy Gustawa Żemły. Między formą plastyczną a figurą literacką
Drzwi i plastyczna autobiografia rzeźbiarza
ANABASIS • IGOR MITORAJ • PRZESTRZEŃ ZNACZĄCA
Wprowadzenie
REALIZACJE
Drzwi Anielskie w Rzymie
Drzwi Anielskie w Warszawie
Drzwi w Chateau-Confoux
ANABASIS • SYMBOL I GRANICA
Mitoraj i jego bramy. Przenikanie przestrzeni
Identyfikacja i substytucja. Od sakralności formy do ikonografii chrześcijańskiej
WSPÓŁCZESNE DRZWI Z BRĄZU • W POSZUKIWANIU ANALOGII
Rozwiązania formalne. Inspiracje i innowacje
Opowieści autobiograficzne artystów na drzwiach zapisane. Autobiografia duchowa
Podsumowanie
ANEKSY
Chromy.
Z biografii artysty Zemła.
Elementy biografii Mitoraj.
Rys biograficzny
Bibliografia
Spis ilustracji
Summary

Skip to content