[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Narciarstwo w Polsce Ludowej 1945–1989

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, Rozdział I. Z dziejów narciarstwa w Polsce do 1939 roku, 1. Polscy pionierzy narciarstwa na przełomie XIX i XX wieku, 2. Rozwój organizacyjny narciarstwa na ziemiach polskich, 3. Powołanie Polskiego Związku Narciarskiego i jego działalność w latach 1919–1939, Rozdział II. Odbudowa struktur polskiego narciarstwa w latach 1945–1951, 1. Działalność szkoleniowa, 2. Działalność sportowa, 2.1. Organizacja zawodów krajowych, 2.2. Polscy narciarze we współzawodnictwie międzynarodowym, 3. Działalność turystyczna i popularyzatorska. Odznaki Polskiego Związku Narciarskiego, 4. Przyczyny rozwiązania Polskiego Związku Narciarskiego w 1951 roku, Rozdział III. Sport narciarski w Polsce w latach 1951–1989, 1. Działalność szkoleniowa, 1.1. Szkolenie zawodników, 1.2. Szkolenie kadr instruktorskich, wytyczne nauczania i programy szkoleniowe, 2. Działalność sportowa, 2.1. Stan bazy materialnej dla narciarstwa sportowego, 2.2. Organizacja zawodów krajowych, 2.3. Udział polskich narciarzy we współzawodnictwie międzynarodowym, 3. Polski Związek Narciarski w działalności popularyzatorskiej i wydawniczej, Rozdział IV. Działalność Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1951–1989, 1. Inwestycje turystyczno-narciarskie, 2. Organizacja masowych imprez narciarskich, 3. Organizacja szkolenia narciarskiego, 4. Turystyczne odznaki narciarskie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 5. Działalność wydawnicza i informacyjna, 6. Rozwój współpracy pomiędzy Komisją Turystyki Narciarskiej i Polskim Związkiem Narciarskim w latach 1957–1989, Zakończenie, Aneks, Bibliografia, Spis tabel, fotografii, rycin i załączników, Indeks osób, Summary

Skip to content