[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp
Część I. PRZYPADKI NARUSZEŃ PRAW CZŁOWIEKA

Agnieszka Demczuk Deficyt praw człowieka we współczesnej demokracji liberalnej. Kryzys prawno-instytucjonalny czy doktrynalny?
Krzysztof Koźbiał Handel organami ludzkimi jako przykład naruszenia praw człowieka podczas konfliktu w Kosowie w 1999 r.
Maria Ochwat Prawa człowieka w Kambodży w przededniu wyborów parlamentarnych w 2018 r.
Aleksandra Lechowicz-Sołtys Łamanie praw człowieka w kontekście przestępczości zorganizowanej w Meksyku w latach 2006–2016   Sylwia Bożek Problem dziecięcej seksturystyki w Tajlandii
Wadim Zadunajski Ograniczenie praw człowieka na Ukrainie w czasie kryzysu politycznego i wojny w latach 2014–2017 (na przykładzie mieszkańców Donbasu)
Grzegorz Bonusiak Reglamentacja hodowli reniferów we współczesnym Królestwie Szwecji jako naruszenie praw kulturowych Saamów
Marek Delong Problem ograniczania wolności religijnej katolików w sferze publicznej w świetle enuncjacji Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989–2012

Część II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PAMIĘĆ  

Mirosław Lakomy Prawo do prywatności w społeczeństwie dossier   Adrian Berski The Role and Approach of the European Court of Human Rights in the Protection of Core Human Rights and in Deferring to the Judgment of States under the European Convention on Human Rights
Mirosław Natanek Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wobec problemu łamania praw człowieka i kryzysu humanitarnego podczas konfliktu bałkańskiego w latach 1991–1995
Mira Malczyńska-Biały Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Kontekst polityczno-prawny
Krzysztof Żarna Działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Kazus Ante Gotoviny
Laura Koba Dominic Ongwen – ofiara czy kat? Sytuacja dzieci uwikłanych w konflikty zbrojne
Jaroslav Vencálek The concept of a „spiritual country” as a principle to protect human rights
Piotr Litka, Zdzisław Lorek, Grzegorz Pawlikowski Władysław Bednarz – badacz i „łowca” nazistów
Filip Radoniewicz Zbrodnia ludobójstwa w polskim kodeksie karnym – wybrane aspekty
Piotr Zięba Debata prasowa wokół zmian w pamięci zbiorowej Polaków i Niemców w kontekście założenia Centrum przeciw Wypędzeniom w latach 2002–2003 w Polsce

Część III. MOWA NIENAWIŚCI
Wiesław Wacławczyk Kwestia mowy nienawiści a fake news i Lügenpresse
Jerzy M. Roszkowski Język wrogości w antypolskiej propagandzie Niemiec Weimarskich (1919–1933)
Bożena Sieradzka-Baziur Wychowanie według zasad Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga jako przeciwdziałanie mowie nienawiści
Grzegorz Baziur „śmierć polskim panom!”: klasowa mowa nienawiści i komunistyczne zbrodnie wojenne na Ziemi Grodzieńskiej w 1939 r.
Grzegorz Ćwiękała Wolność słowa kontra polityczna poprawność i mowa nienawiści. Przykład tygodnika „Najwyższy Czas!”

Skip to content