[wcas-search-form]

42.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Narzędzia CAT: memoQ i SDL Trados Studio

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1: Przekład wspomagany komputerowo

Narzędzia CAT
Historia i rozwój narzędzi CAT
Typologia narzędzi CAT
Pamięć tłumaczeniowa
Baza terminologiczna
Przekład wspomagany komputerowo – praca tłumacza z narzędziami CAT
Środowiskowy charakter narzędzi CAT
Szkolenia z zakresu obsługi narzędzi CAT
Narzędzia CAT w systemie kształcenia tłumaczy

Rozdział 2: memoQ
Instalacja i aktywacja memoQ

Rozdział 3: Tworzenie nowego projektu tłumaczeniowego w memoQ
Uruchomienie programu memoQ
Tworzenie nowego projektu tłumaczeniowego w memoQ
Rozpoczęcie pracy z nowym projektem tłumaczeniowym
Usuwanie projektu tłumaczeniowego oraz czyszczenie pamięci tłumaczeniowej i bazy terminologicznej
Wykorzystanie zewnętrznej pamięci terminologicznej w nowym projekcie tłumaczeniowym

Rozdział 4: Korpus LiveDocs

Przygotowanie nowego projektu tłumaczeniowego
Korpus tekstów paralelnych LiveDocs
Korekta korpusu LiveDocs
Wykorzystanie zaimplementowanego korpusu LiveDocs
Eksport ukończonego tłumaczenia
Import i tłumaczenie nowego pliku do istniejącego projektu

Rozdział 5: Import i wykorzystanie zasobów zewnętrznych w memoQ
Definiowanie nowego projektu tłumaczeniowego
Import bazy terminologicznej
Import pamięci tłumaczeniowej
Import korpusu LiveDocs
Uruchomienie wtyczek terminologicznych
Uruchomienie wtyczek pamięci tłumaczeniowej
Konfiguracja memoQ Web Search
Wykorzystanie zaimportowanych zasobów i finalizacja projektu

Rozdział 6: Funkcje usprawniające tłumaczenie w memoQ
Przygotowanie nowego projektu tłumaczeniowego
Funkcja Statistics
Funkcja View
Funkcja Pre-Translate i Tags
Funkcja Quality Assurance
Tłumaczenie i korekta wielu plików tekstowych

Rozdział 7: Zastosowanie wyrażeń regularnych i reguł tłumaczeniowych w memoQ
Tworzenie nowego projektu tłumaczeniowego
Tworzenie reguł tłumaczeniowych
Import reguł tłumaczeniowych
Autokorekta
Lista elementów nieprzekładalnych
Lista Ignore
Jednoczesny eksport wielu plików docelowych

Rozdział 8: Przekład audiowizualny w memoQ
Instalacja wtyczki memoQ Video Preview tool.
Tworzenie nowego projektu audiowizualnego z szablonu
Okienko memoQ Video Preview Tool
Tłumaczenie napisów filmowych w memoQ
Korekta i eksport napisów
Zmiana ustawień pliku .srt podczas procesu tworzenia nowego projektu tłumaczeniowego
Dodawanie znaczników i finalizacja projektu audiowizualnego

Rozdział 9: SDL Trados Studio
Instalacja i aktywacja SDL Trados Studio

Rozdział 10: Tłumaczenie dokumentu w SDL Trados Studio
Tworzenie pamięci tłumaczeniowej
Tworzenie bazy terminologicznej
Tłumaczenie pojedynczego pliku
Eksport pliku docelowego
Tłumaczenie nowego dokumentu tekstowego

Rozdział 11: Znaczniki formatowania w SDL Trados Studio
Importowanie nowego pliku do tłumaczenia
Elementy formatowania i tagi
Weryfikacja znaczników i eksport pliku docelowego
Import nowego pliku i weryfikacja znaczników

Rozdział 12: Funkcja Alignment
Importowanie nowego pliku do tłumaczenia
Funkcja Alignment
Korekta funkcji Alignment
Finalizacja projektu

Rozdział 13: SDL MultiTerm
Tworzenie dwujęzycznej bazy terminologicznej w SDL MultiTerm
Dodawanie elementów do bazy terminologicznej
Importowanie baz terminologicznych w formacie Microsoft Excel
Przygotowanie i import zewnętrznych baz terminologicznych
Wyszukiwanie i eksport terminów w SDL MultiTerm
Wykorzystanie baz SDL MultiTerm w programie SDL Trados Studio
Finalizacja projektu z wykorzystaniem bazy SDL MultiTerm

Rozdział 14: Projekty i paczki tłumaczeniowe w SDL Trados Studio
Tworzenie nowego projektu tłumaczeniowego
Dodawanie nowych plików i zasobów do istniejącego projektu tłumaczeniowego
Weryfikacja projektu tłumaczeniowego w QA Checker 3.0
Finalizacja projektu tłumaczeniowego
Tworzenie szablonu projektu tłumaczeniowego na bazie poprzednich projektów
Wykorzystanie szablonów i tworzenie paczki tłumaczeniowej
Otwieranie paczki tłumaczeniowej i tworzenie paczki zwrotnej

Rozdział 15: Korekta tłumaczenia w SDL Trados Studio
Uruchomienie i praca w trybie korekty Review Mode
Dodawanie komentarzy
Przeszukiwanie tekstu
Eksport i import ustawień QA Checker 3.0 oraz generowanie raportu z procesu weryfikacji tłumaczenia
Funkcja Export for Bilingual Review
Funkcja Retrofit
Aktualizacja pamięci tłumaczeniowej i tworzenie paczki zwrotnej
Korekta nowej paczki tłumaczeniowej

Rozdział 16: Kompatybilność narzędzi CAT

Tworzenie nowego projektu i eksport zasobów z memoQ
Import wyeksportowanej bazy terminologicznej do SDL MultiTerm
Import projektu wygenerowanego w memoQ do SDL Trados Studio
Eksport zasobów z SDL Trados Studio
Ponowny import zasobów do memoQ
Ponowny eksport projektu z memoQ i jego import w SDL Trados Studio
Eksport paczki tłumaczeniowej z SDL Trados Studio i jej import w memoQ
Import paczki zwrotnej w SDL Trados Studio i weryfikacja tłumaczenia
Generowanie pliku docelowego w memoQ
Tworzenie nowego projektu w SDL Trados Studio, eksport paczki tłumaczeniowej do memoQ i odesłanie paczki zwrotnej

Podsumowanie
Bibliografia
Źródła internetowe
Spis tabel i ilustracji
Spis tabel
Spis ilustracji

Skip to content