[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Narzędzia ekonomiczno-inżynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Mieczysław Jan Król, Marian Woźniak – Wstęp, Małgorzata Cywińska – Polityka pieniężna a wzrost gospodarczy, Michał Krystyańczuk – Wpływ inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne (ict) na wzrost gospodarczy w Polsce, Sandra Grabowska – Analiza uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzenie systemu chex na podstawie firmy Allianz, Tetyana Gaydukova – Potential Competitiveness of Ukrainian Economy Under Conditions of Globalization, Tetyana Nesvat – Competitiveness of Ukraine’s Regions in The Process of Reintegration, Barbara Fura, Marek Fura – Mapa ryzyko-dochód wybranych podkarpackich spółek, Agata Pasieczna, Anna Saczek – Tendencje i uwarunkowania polskiej migracji, Анжела швець – маркетингові комунікації в умовах глобалізації, Думальська юлія тарасівна – джерела та стійкість конкурентоспроможності, Мирослава тепла – науковий потенціал України: основні тенденції та проблеми, Małgorzata Cyrek, Agnieszka Cyrek –  Nowe trendy w bankowości determinantą wzrostu gospodarczego, Agata Ludera, Anna Olszak, Koncesja jako forma reglamentacji działalności gospodarczej, Witold Czudec – Outsourcing jako czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, Ольга червона – особливості державної підтримки малого підприємництва у країнах європейського союзу, Світлана урба – роль держави у регулюванні аграрного сектора економіки України, Максим столярчук – особливості трансформаційних криз та антикризове управління, Kamila Kowalik, Monika Musiał – Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce – w tym odniesienie do regionu Podkarpacia, Karol Król, Częstość oraz preferowane miejsca zakupu małopolskich produktów tradycyjnych, Юрий губик – мелитопольский институт государственного и муниципального управления гуманитарного университета «зигму», Михасюк іван романович – питання польсько-українського туристичного агробізнесу, Paweł Germański – Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Agroturystyczny narzędziem stymulowania wzrostu gospodarczego Bieszczadów, Urszula Bukała – Zaplecze agroturystyczne jako element rozwoju powiatu tomaszowskiego, Agnieszka witos – Turystyka – szansa czy zagrożenie dla obszarów leśnych, Marcin michalewicz, magdalena mazur – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w regionie podkarpackim – ujęcie taksonomiczne, Izabela sylwia dziedzic – wykorzystanie liniowego modelu dyskryminacyjnego do prognozowania liczby klientów regularnie opłacających abonament za usługi internetowe, Mirosław liana – straty a konfiguracja systemu gospodarki zasobami z wieloczęściowym niejednorodnym układem transportowym, Damian wolan – Ekonomiczno-przyrodnicze aspekty energetycznego wykorzy-stania biomasy w Nowej Dębie, Adrian Stasica – Wybór firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych za pomocą metody ahp.

Skip to content