[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, Eugenia Potulicka – Dyrektor i nauczyciele w szkole jako organizacji uczącej się, Jerzy Niemiec – Nauczyciele “uwikłani” współczesnością, Stanisław Palka – Doświadczenia z pedagogicznych badań historycznych i porównawczych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli, Włodzimierz Prokopiuk – Ryzyko osobowościowo-zawodowych deformacji współczesnych nauczycieli, Kazimierz Szmyd – Nauczyciel wobec kryzysu wartości społecznych i wychowawczych, Tadeusz Michalczyk – Socjologiczne podejście do edukacji, w szczególności do roli ucznia i nauczyciela, Adam Solak – Tischnerowski etos nauczyciela, Beata Krzyszpin – Spory o kształt współczesnej edukacji, Piotr Kowolik, Michał Pindera – Kierowanie zmianą w drodze do jakości pracy szkoły, Joanna Borowik – Nauczyciel jako twórca nowego ładu edukacyjnego, Anna Karpińska – Neurodydaktyka – perspektywą na sukces w uczeniu (się), Eugenia Iwona Laska – W poszukiwaniu wyznaczników edukacyjnej aktywności nauczyciela. Samokształcenie, Ryszard Skrzypniak – Nauczyciel i uczeń w dobie przemian społecznych – wzajemne oczekiwania, Mirosław Cholewiński – Nauczyciel jako lider w obliczu zmian oświatowych, Maria Kocór – Emancypacyjna i instrumentalna świadomość współczesnych nauczycieli, Bożena Dusza – Piętno w szkole. Rozważania o (z)ranionej tożsamości ucznia, Jolanta Podolak Zając – Warsztat pracy nauczyciela wychowawcy, Agata Popławska – Nauczyciel jako dydaktyk wychowawca w percepcji uczniów szkoły podstawowej, Monika Zińczuk – Nauczyciel a niepowodzenia szkolne – jak odnieść edukacyjny sukces?, Michał Pindera, Piotr Kowolik – Funkcje dyrektora szkoły w świetle reformy oświaty, Łukasz Suchecki – Osobowość pedagoga – rzemieślnik czy idealista?, Małgorzata Mikołajczyk – Medialny wizerunek nauczyciela i ucznia w kontekście skandali szkolnych jako źródło fundamentalnych pytań pedagogicznych, Czesław Lewicki – Postawy nauczycieli wobec współczesnych badań pedeutologicznych a ich wiarygodność, Marian Kopczewski, Krystyna Barłóg – Systemy rozproszone – analiza możliwości zastosowania w procesie dydaktycznym, Agnieszka Maliszewska – Wizerunek nauczyciela muzyki – dawniej i dziś, Leszek Pawelski – Program Socrates – ku edukacyjnej Europie, Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz – Kształtowanie tożsamości europejskiej w szkole, Adam Horbowski – Aksjologiczne aspekty portretu nauczyciela, Urszula Gruca-Miąsik – Wyzwania moralne dla nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości, Halina Drewniak – Kontrowersje wokół egzaminów testowych, Wiesława Walc – Opiekuńcza funkcja szkoły – sfera zapomniana czy zaniedbana?, Małgorzata A. Franciszkowska – Współpraca nauczyciela z rodzicami, Notki o Autorach.

Skip to content