[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Indeks osobowy

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, Krystyna Żuchelkowska – Kompetencje nauczyciela przedszkola w zmieniającym się świecie, Jan Kida – Komunikacja językowa i artystyczna w kształceniu wartości humanistycznych, Alicja Kubik – Z badań nad nabywaniem kompetencji fonologicznej dzieci rozpoczynających naukę czytania, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Edukacyjne programy komputerowe środkiem wspomagania rozwoju kompetencji językowych dziecka przedszkolnego, Elżbieta Szefler – Czy literatura dla dzieci traci na aktualności? Wizerunek nauczyciela i szkoły w wybranych pozycjach z literatury dla dzieci II połowy XX i początku XXI wieku, Anna Bajorek – Rola nauczyciela we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Ewa Swoboda – Kształcenie myślenia matematycznego dzieci w wieku przedszkolnym, Małgorzata świdrak – Gotowość szkolna dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej, Elżbieta Socha – Przemoc wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym, Sławomira Pusz – Zadania nauczyciela przedszkola w diagnozowaniu ryzyka dysleksji, Anna Steliga – Funkcje zajęć plastycznych w terapii przedszkolnego dziecka niepełnosprawnego psychoruchowo, Danuta Ochojska – Nauczyciel przedszkola wobec integracji dzieci niepełnosprawnych umysłowo i zdrowych, Agnieszka Łaba – Efektywność wczesnych programów terapeutycznych w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci z zespołem Downa, Gabriela Paprotna – Trudności w procesie kształcenia nauczycieli przedszkola, Teresa Piątek, Bogumiła Wańczyk, Ewa Pokorska – Samoświadomość nauczyciela w kontekście podejmowanych przez niego działań pedagogicznych, Ewa Szadzińska – Zróżnicowanie wiedzy o procesie kształcenia jako podstawy działań nauczyciela klas I-III i wychowawcy przedszkola, Anna Struzik – Wybór i ocena programów do kształcenia zintegrowanego, Alicja Ungeheuer-Gołąb – Metody pracy z tekstem poetyckim a wychowanie przez sztukę, Marta Uberman – Dziecko w świecie sztuki. Wychowanie przez plastykę w edukacji zintegrowanej, Jerzy Tomala – Wychowanie przez plastykę w klasach początkowych ostatniego trzydziestolecia w Polsce, Marzena Staszewska – Szkolne konkursy plastyczne rekompensatą braku lekcji plastyki w liceum ogólnokształcącym, Michal Tokár – Učitel, ľiak a ilustrácia, Irena Medňanská – Nové kompetencie učitel’a hudobnej výchovy, Joanna B. Hałaj – Kompetencje interpersonalne nauczycieli różnych szczebli nauczania, Zbigniew Ruszaj – Społeczno-administracyjne uwarunkowania rozwoju kompetencji zawodowych nauczyciela, Maria Butrymowicz – Podmiotowość nauczyciela a mobbing w miejscu pracy, Beata Zięba – Trudności opiekuna-wychowawcy w placówce socjalizacyjnej, Notki o autorach.

Skip to content