[wcas-search-form]

14.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nauka o polityce, wybrane zagadnienia

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści  
WSTĘP  
Rozdział 1. Kategorie politologiczne

1.1. Polityka
1.2. Działanie polityczne
1.3. Podmiotowość polityczna
1.4. Interes polityczny
1.5. Metody badawcze w politologii  
Rozdział 2. Determinanty polityki
2.1. Kultura – pojęcie
2.2. Koncepcja kultury politycznej Almonda i Verby
2.3. Ideologia
2.4. Prawo
2.5. Etyka
2.6. Opinia publiczna  
Rozdział 3. System polityczny
3.1. Pojęcie i struktura
3.2. Typologia systemów politycznych  
Rozdział 4. Władza polityczna
4.1. Źródłosłów pojęcia i terminy bliskoznaczne
4.2. Wielowymiarowość władzy
4.3. Pojęcie „władza”
4.4. Pojęcie „władza polityczna”
4.5. Władza a przymus
4.6. Zakres, umiejscowienie, pomiar władzy politycznej
4.7. środki sprawowania władzy  
Rozdział 5. Proces polityczny i decyzje polityczne
5.1. Proces podejmowania decyzji
5.2. Decyzja polityczna
5.3. Implementacja decyzji
5.4. Warunki optymalizacji decyzji politycznych
5.5. Błąd polityczny   Rozdział
6. Elementy aksjologiczne w polityce
6.1. Wartości
6.2. Wartości polityczne
6.3. Normy 6.4. Normy polityczne  
Rozdział 7. Myśl polityczna, ideologia, doktryna i program polityczny. Rozważania definicyjne
7.1. Myśl polityczna
7.2. Ideologia
7.3. Doktryna
7.4. Program polityczny  
Rozdział 8. Konflikt polityczny
8.1 Pojęcie i przyczyny konfliktu politycznego
8.2. Rodzaje i funkcje konfliktów politycznych
8.3. Metody rozwiązywania konfliktów  
Rozdział 9. Elity polityczne
9.1. Termin elita
9.2. Właściwości i kryteria wyodrębniania elit
9.3. Koncepcje Roberta Michelsa i Vilfredo Pareto
9.4. Rodzaje elit
9.5. Przywództwo polityczne
9.6. Istota i uwarunkowania przywództwa
9.7. Typy i style przywództwa

Skip to content