[wcas-search-form]

5.25 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nieinwazyjne modele oceny aktywności zapalnej i zaawansowania włóknienia wątroby u chorych z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu pierwszego

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wykaz skrótów   1. Wstęp   2. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby – charakterystyka   3. Hipotetyczne mechanizmy autoimmunologicznego zapalenia wątroby 3.1. Rola głównego układu zgodności tkankowej 3.2. Immunologiczne mechanizmy efektorowe i regulacyjne   4. Podstawy etiopatogenezy procesu włóknienia wątroby 4.1. Macierz zewnątrzkomórkowa 4.1.1. źródła macierzy zewnątrzkomórkowej 4.1.2. Biologiczna aktywność macierzy zewnątrzkomórkowej 4.1.3. Degradacja macierzy zewnątrzkomórkowej 4.2. Aktywacja komórek gwiaździstych   5. Ocena aktywności zapalnej i zaawansowania  włóknienia w przewlekłych chorobach wątroby 5.1. Opisowe systemy oceny aktywności zapalnej i zaawansowania włóknienia 5.1.1. Aktywność zapalna 5.1.2. Włóknienie 5.2. Punktowe systemy oceny aktywności zapalnej i stopnia włóknienia 5.2.1. Aktywność zapalna 5.2.2. Stopień włóknienia   6. Nieinwazyjna diagnostyka zapalenia i włóknienia wątroby 6.1. Biologiczne markery zapalenia wątroby 6.2. Biologiczne markery włóknienia wątroby 6.2.1. Pośrednie markery włóknienia 6.2.2. Bezpośrednie markery włóknienia 6.2.2.1. Markery związane z odkładaniem macierzy zewnątrzkomórkowej 6.2.2.2. Markery związane z rozpadem macierzy zewnątrzkomórkowej 6.2.3. Cytokiny związane z procesem włóknienia 6.3. Elastografia ultradźwiękowa i rezonansu magnetycznego   7. Założenia i cele pracy   8. Badana populacja 8.1. Grupa treningowa 8.2. Grupa walidacyjna 8.3. Grupa kontrolna   9. Metody 9.1. Badania laboratoryjne 9.1.1. Morfologia krwi i badania  biochemiczne 9.1.2. Pomiary surowiczych stężeń IL-17 i jej aktywatorów 9.2. Histopatologiczna ocena bioptatów wątroby 9.3. Nieinwazyjne modele oceniające stopień włóknienia wątroby opracowane dla chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C 9.4. Metodologia tworzenia własnych nieinwazyjnych modeli oceniających zaawansowanie zmian zapalnych i włóknienia w tkance wątrobowej 9.5. Metody analiz statystycznych   10. Wyniki 10.1. Cytokiny 10.1.1. Surowicze stężenia cytokin 10.1.2. Zależności między stężeniami cytokin a indeksem aktywności zapalnej 10.1.3. Zależności między surowiczymi stężeniami IL-6 i białka C reaktywnego 10.2. Aktywność zapalna 10.2.1. Analiza wstępna 10.2.2. Modele własne oceniające aktywność zapalną w oparciu o analizę regresji 10.2.2.1. Model bez uwzględnienia cytokin 10.2.2.1.1. Analiza ROC dla modelu AZW-Grading-1 10.2.2.1.2. Walidacja modelu AZW-Grading-1 10.2.2.2. Model uwzględniający cytokiny 10.2.2.2.1. Analiza ROC dla modelu AZW-Grading-2 10.3. Stopień włóknienia 10.3.1. Analiza wstępna 10.3.2. Weryfikacja przydatności modeli opracowanych dla chorych z PWZW-C w ocenie zaawansowania włóknienia u chorych na AZW 10.3.3. Model własny oceniający zaawansowanie włóknienia w oparciu o analizę regresji 10.3.3.1. Analiza ROC dla modelu AZW-Staging 10.3.3.2. Walidacja modelu AZW-Staging   11. Dyskusja 11.1. Badana populacja 11.1.1. Badania biochemiczne 11.1.2. Badanie histologiczne 11.2. Cytokiny 11.3. Aktywność zapalna 11.3.1. Analiza regresji 11.3.2. Analiza ROC 11.4. Włóknienie 11.4.1. Przydatność diagnostyczna wybranych modeli w ocenie zaawansowania włóknienia 11.4.2. Analiza regresji 11.4.3. Analiza ROC   12. Wnioski   13. Piśmiennictwo   14. Wykaz tabel   15. Wykaz rycin   16. Streszczenie  17. Summary

Skip to content