[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

(Nie)Ład aksjologiczny wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wprowadzenie

Część pierwsza
ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚWIATA WARTOŚCI
Wstęp
Rozdział I
Człowiek wobec współczesności

1. Świat i człowiek na początku XXI wieku
2. Katalog najważniejszych aksjologicznych zagrożeń cywilizacyjnych
3. Aksjologiczny wymiar współczesności
3.1. Wartości paradygmatem przemian cywilizacyjnych
3.2. Zaburzenia świadomości aksjologicznej
3.3. Przemiany w strukturze postaw człowieka konsekwencją rozwoju cywilizacji
Rozdział II
Filozofia postmodernizmu ideą współczesności

1. Postmodernizm. Tło analiz omawianych zjawisk
2. Płynna nowoczesność
2.1. Płynne społeczeństwo owocem płynnej nowoczesności
2.2. O logikę słów i czystość języka
3. Relatywizm prawdy ideą postmodernizmu
4. Rozprzestrzenianie się relatywizmu etycznego
Rozdział III
Technologie informacyjne definiują współczesność

1. Antropoinfosfera środowiskiem człowieka
2. Technologie informacyjne jako technologie definiujące współczesność
3. Manipulowanie informacjami
4. Zagrożenia wynikające z nadmiarowości informacji
5. Społeczne skutki nadmiarowości informacji
5.1. Wykluczenie cyfrowe
5.2. Manipulacje prawdą w świecie informacji
6. Internet dobrodziejstwem czy zagrożeniem
Rozdział IV
(Po)nowoczesny spór o system wartości współczesnego człowieka

1. Człowiek wobec współczesności
2. Aktualne zagrożenia dotyczące świata wartości człowieka
3. Dylematy nowoczesności
3.1. Dylematy kulturowe
3.2. Dylematy rozwojowe
3.3. Dylematy etyczne
Rozdział V
Sens globalizacji kulturowej

1. Eksplikacja pojęcia
2. Globalizacja w wymiarze społeczno-kulturowym
3. Wyzwania globalne cywilizacji informacyjnej
4. Zniewolenie cywilizacyjne
Rozdział VI
Nowy humanizm

1. Sens pojęcia nowy humanizm
2. Transhumanizm
3. Inżynieria genetyczna i wirusowa. Nowe technologie
4. Nowa etyka doby globalizacji
Rozdział VII
Konsumpcjonizm. Zagrożenie dla stylu życia

1. Postmodernizm a wartości utylitarne i hedonistyczne
1.1. Konsumpcjonizm a system wartości
1.2. Utylitaryzm i hedonizm w postępowaniach konsumentów
2. Netokracja czy konsumptariat
3. Styl życia jako wybór etyczny
4. Konsumpcjonizm. Wyzwania dla pedagogiki
Rozdział VIII
Rewolucja aksjologiczna

1. Pojęcie i cechy rewolucji aksjologicznej
2. Cele rewolucji aksjologicznej (aspekt teleologiczny)
2.1. Walka o prawdę treścią rewolucji aksjologicznej
2.2. Rewolucja aksjologiczna zagrożeniem dla człowieczeństwa
2.3. Procesy przemian aksjologicznych
3. Strategie, metody i tereny urzeczywistniania rewolucji aksjologicznej
3.1. Wyrafinowane metody propagandy
3.2. Banalizacja wartości metodą niszczenia wartości
3.3. Ironia metodą niszczenia wartości. Chaos aksjologiczny
Rozdział IX
Rewolucja aksjologiczna w Polsc
e
1. Nasze polskie doświadczenia: dwie rewolucje
1.1. Wolność hasłem rewolucji aksjologicznych
1.2. Rewolucja aksjologiczna – prawo do życia i zdrowia
1.3. Miękki totalitaryzm metodą walki aksjologicznej
1.4. Banalizacja miłości i seksualności
1.5. Stereotypy starości. Lekceważące nastawienie do ludzi starych
2. Obrona godności człowieka i tzw. czarny protest
Rozdział X
Strajk Kobiet 2020
Wstęp
1. Cele i motywy Strajku Kobiet
2. Metody działania Strajku Kobiet
3. Etyczne i społeczne wymiary Strajku Kobiet

Część druga
PODSTAWOWE TERENY NISZCZENIA WARTOŚCI
Wstęp
Rozdział I

Praca terenem niszczenia wartości, w tym godności
1. Praca jako wartość
1.1. Sens życia a sens i mądrość pracy
2. Zła praca i zniewolenie przez pracę
2.1. Pojęcie antypraca
2.2. Pracoholizm
2.3. Praca niewolnicza
3. Istota współczesnego rynku pracy
4. Bezrobocie terenem niszczenia wartości, w tym godności człowieka
4.1. Bezrobocie a godność człowieka
4.2. Bezrobocie a wolność człowieka
4.3. Bezrobocie a odpowiedzialność ludzi bezrobotnych
5. Ucieczka od pracy NEET – pokolenie „ani – ani”
5.1. Bezrobocie młodzieży w Polsce
5.2. Bezrobocie pozorowane. Szara strefa
Rozdział II
Działalność artystyczna terenem rewolucji aksjologicznej

1. Niszczenie kultury niszczeniem świata wartości człowieka
2. Antysztuka
2.1. Idee dominujące w polskim teatrze
2.2. Antynarodowość i antykatolickość
2.3. Teatr promotorem walki z wartościami
2.4. Nihilizm i negacja
Rozdział III
Zagrożenia godności rodziny

1. Rodzina środowiskiem aksjologicznym
2. Zagrożenia dla funkcjonowania rodziny
3. Rodzina w interpretacji postmodernizmu
4. Niszczenie i banalizacja małżeństwa
4.1. Banalizacja znaczenia ślubu kościelnego
4.2. Praktykowanie rodzinnych rytuałów
4.3. Niska liczba urodzeń w Polsce
4.4. Zastępowanie małżeństwa tzw. wolnymi związkami
5. Niszczenie i banalizacja rodziny
5.1. Niszczenie więzi rodzinnych
Rozdział IV
Niszczenie kościoła i chrześcijaństwa

1. Kościół ostoją trwałych wartości
2. Niszczenie wartości chrześcijańskich w Europie i Polsce
3. Prześladowania chrześcijan
4. Ataki na Kościół katolicki celem Strajku Kobiet
4.1. Walka o nauczanie religii w Polsce
4.2. Bezczeszczenie krzyża i innych znaków i symboli religijnych
4.3. Bagatelizowanie czasu świętowania, w tym świętowania niedzieli
Rozdział V
System oświaty terenem rewolucji aksjologicznej

1. Szkoła terenem walki ideologicznej
2. Kryzys aksjologiczny polskiej szkoły
3. W obronie szkoły. Potrzeba refleksji nad treściami kształcenia
4. Niszczenie autorytetów i godności osób
4.1. Godność nauczyciela
4.2. Godność ucznia
5. Edukacyjne wyzwania przeładowania informacyjnego
5.1. Nadmiarowość informacji a edukacja
5.2. Zjawisko analfabetyzmu funkcjonalnego
5.3. Przemiany w filozofii i teleologii kształcenia i wychowania
5.4. Przemiany w teorii uczenia się i nauczania

Część trzecia
ZAGROŻENIA WARTOŚCI NARODOWYCH I BANALIZACJA POSTAW PATRIOTYCZNYCH
Wstęp
Rozdział I
Zagrożenia godności narodowej
1. Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa narodowego
1.1. Niszczenie świadomości narodowej
2. Strategia niszczenia godności narodowej: pedagogika wstydu
2.1. Myślenie stereotypami
2.2. Dyskryminacja rasowa
2.3. Antypolonizm
Rozdział II
Niszczenie godności narodowej

1. Niszczenie mentalności narodowej
2. Niszczenie polskiego dziedzictwa i tradycji narodowej
2.1. Istotne motywy tekstu Bogurodzicy
2.2. Tradycja na celowniku
2.3. Niszczenie polskiej tożsamości narodowej
3. Bagatelizowanie świąt narodowych
3.1. Marsz Niepodległości
3.2. Świętowanie 11 listopada 2011
4. Przykłady działań niszczących mentalność narodową
4.1. Manipulacje językiem aksjologii
4.2. Niszczenie etosu Polski Niepodległej
5. Zagrożenia godności narodowej w czasie II wojny światowej
5.1. Relatywizowanie moralne historii
6. Pogarda dla symboli narodowych
6.1. Polski hymn narodowy. Mazurek Dąbrowskiego
6.2. Dzień Flagi Polskiej
Rozdział III
Wychowanie do godności narodowej

1. Potrzeba dbałości o godność narodową
2. Budowanie i obrona godności narodowej wyzwaniem dla wychowania
3. Obrona wolności obroną godności
4. Dbałość o rozwój świadomości obywatelskiej i narodowej
5. Obrona własnej tożsamości i systemu przekonań
Zakończenie
Bibliografia

Skip to content