[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   Rozdział I Pojmowanie niepełnosprawności intelektualnej 1. Niepełnosprawność intelektualna 2. Systemy pomocy i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną 3. środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną 3.1. Rodzina 3.2. Domy pomocy społecznej 3.3. Warsztaty terapii zajęciowej   Rozdział II Badania własne 1. Problematyka badawcza 2. Charakterystyka badanych osób   Rozdział III Wyuczona bezradność badanych osób 1. Wprowadzenie w problematykę wyuczonej bezradności 1.1. Istota wyuczonej bezradności 1.2. Wyuczona bezradność a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań 2. Wyniki badań własnych Podsumowanie   Rozdział IV Psychospołeczne funkcjonowanie badanych osób 1. Spostrzeganie siebie i innych 1.1. Wprowadzenie w problematykę spostrzegania siebie i innych 1.2. Spostrzeganie siebie i innych a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań 1.3. Wyniki badań własnych 1.3.1. Spostrzeganie siebie i innych ludzi a środowisko bytowania badanych osób 1.3.2. Porównanie realnego z idealnym spostrzeganiem siebie i innych ludzi w środowiskach bytowania badanych osób 1.3.2.1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domach rodzinnych 1.3.2.2. Osoby sprawne intelektualnie samodzielnie mieszkające 1.3.2.3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy społecznej 1.3.2.4. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w warsztatach terapii zajęciowej Podsumowanie 2. Wartości 2.1. Wprowadzenie w problematykę wartości 2.2. Wartości a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań 2.3. Wyniki badań własnych Podsumowanie 3. Przystosowanie 3.1. Wprowadzenie w problematykę przystosowania 3.2. Przystosowanie a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań 3.3. Wyniki badań własnych 3.3.1. Przystosowanie psychospołeczne a środowisko bytowania badanych osób 3.3.2. Porównanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów w środowiskach bytowania badanych osób 3.3.2.1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie w domach rodzinnych 3.3.2.2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie w domach pomocy społecznej 3.3.2.3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie w warsztatach terapii zajęciowej Podsumowanie Rozdział V Czynniki związane z wyuczoną bezradnością badanych osób 1. Możliwość kontroli 2. Możliwość wykorzystania kwalifikacji 3. Cele ustalone z zewnątrz 4. Urozmaicenie 5. Kontakty z ludźmi 6. Bezpieczeństwo społeczne 7. Pozycja społeczna 8. Przyszłość Podsumowanie Zakończenie Bibliografia Spis tabel

Skip to content