[wcas-search-form]

8.64 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 14

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści/Table of contents: Franciszek Piontek – Aksjomat „Człowiek najwyższą wartością w świecie przyrody” podstawą ładu strukturalnego i ładu w nauce, Alojzy Drożdż – Czy sama sprawiedliwość wystarcza?, Krzysztof Bochenek – Personalizm jako wyznacznik chrześcijańskiej wizji społeczeństwa optymalnego, Michał Gabriel Woźniak – Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych, Jerzy Żyżyński – Podatki równowagi społeczno-ekonomicznej, Andrzej F. Bocian – Globalizacja, wzrost gospodarczy a relacje biedy i bogactwa, Maria Piotrowska – Znaczenie równości dla długookresowego wzrostu, Katarzyna Brendzel-Skowera – Bariery w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce, Andrzej Zybertowicz, Bartosz Pilitowski – Polityczna pogoń za rentą: peryferyjna czy strukturalna patologia polskiej transformacji?, Małgorzata Leszczyńska – Rola instytucji w rozwoju społecznym, Анатолий Ткач – Институциональная парадигма третього сектора, Krystyna Leśniak-Moczuk – Współczesne problemy dostosowań instytucjonalnych w skali globalnej, krajowej i lokalnej, Małgorzata Wosiek – Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych, Taмара Tкач – Поведение „человека экономического” в условиях европейского образовательного просторанства, Maulenova Sakyp-Zhamal – The Change of Social Structure of Kazakh Society under Market Economic Conditions, Ганна Цывирёнко – Правовые механизмы формирования гражданского общества, Pavlína Pelleąová – Trendy ekonomického růstu v České republice, Tibor Paulík – Jak daleko je české euro? Daleko!, Paweł Młodkowski – Cooling Down Economy with Fiscal Policy in a Monetary Union, Jarosław Poteraj – Systemy emerytalne w Europie – Czechy, Viktor Chuzhykov – Social Consequences of Innovation Models Diversification of Economic Growth, Robert Ciborowski – Systemy innowacyjne w warunkach globalizacji, И.И. Колесникова, Д.В. Гончарук – Информационная поддержка инновационных процессов в Беларуси, Colin F. Hales – The Millennium Development Goals and Information and Communication Technologies, Е.И. Олийнич – Развитие экологических инноваций в условиях техноглобализма, Mieczysław Dobija – Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych, Julia Włodarczyk – Nierówności społeczne w ujęciu termodynamicznym, Bartosz Kurek – Kontemporarne ujęcie natury kapitału w aspekcie fizycznych metafor i analogii w ekonomii, Wojciech Kozioł – Wykorzystanie modelu kapitału ludzkiego do koordynacji krajowych stosunków zatrudnienia, Teresa Bal-Woźniak – Uwarunkowania instytucjonalne dostosowań zasobów ludzkich do wyzwań współczesnej gospodarki, Magdalena Cyrek – Uelastycznienie pracy jako rozwiązanie instytucjonalne w uwarunkowaniach gospodarki usługowej, Halyna Ivanivna Shcherba – Specyfika migracji pracowniczej w regionalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej: wymiar socjologiczny, Anna Barwińska-Małajowicz – Polski i niemiecki rynek pracy a instytucje wyrównujące dysproporcje rynkowe, Mirosław Zajdel – Wybrane aspekty polityki państwa na rynku pracy (w kontekście polskiej gospodarki), Tadeusz Kowalewski – Wybrane sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, Rafał Musialik – Instytucje polskiego szkolnictwa wyższego, Elżbieta Mikuła-Bączek – Przeobrażenia instytucjonalne a jakość edukacji szczebla wyższego w Polsce w latach 1990–2006, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk – Społeczne bariery rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższej, Виктория Чужикова – Инновационный процесс в преподавании экономики и права: значение и компетентностный состав, Зіновій Надюк – Mеханізми державного управління національною системою охорони здоров`я, Daniel Kucharek, Mirosław Tokarski – Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, Paweł Frączek – Rola instytucji państwa w zmianie polityki energetycznej kraju, Bożena Sowa – Wykorzystanie wybranych instrumentów polityki strukturalnej UE w województwie podkarpackim, Dariusz Zając, Ryszard Kata – Bariery we współpracy rolników z otoczeniem instytucjonalnym, Oleh Ohirko – Некоторые аспекты церковной экономики.

Skip to content