[wcas-search-form]

7.56 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 16

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści / Table of contents: Adam Glapiński – Modernizacja i solidarność w ujęciu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Małgorzata Leszczyńska – Procesy przeobrażeń modernizacyjnych w teoriach ekonomicznych – implikacje dla rozwoju społecznego, Mieczysław Dobija – Integralność triady „kapitał – praca – pieniądz” warunkiem spójności społeczno-ekonomicznej, Andrzej Zybertowicz – Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji, Jerzy Żyżyński – Modernizacja gospodarki a polityka fiskalna, Paweł Młodkowski – Polityka pieniężna a modernizacja gospodarki w warunkach transformacji systemu gospodarczo-politycznego, Michał Gabriel Woźniak – Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Анатолий Ткач – Институциональные изменения и модернизация экономики Украины, Wanda Kudełka – Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności, Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol – Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej, Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda – Modelowanie rozwoju układów infrastrukturalnych służące poprawie spójności w Polsce, Łukasz Jabłoński – Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku, Michał Gabriel Woźniak – Dokąd zmierza rodzina, czyli „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny” w ujęciu Waldemara Tyca, Michał Kubiak – Współczesne problemy demograficzne w aspekcie społeczno-gospodarczym, Teresa Bal-Woźniak – Innowacyjność w roli fundamentalnego czynnika modernizacji przedsiębiorstwa, Magdalena Cyrek – Znaczenie innowacyjności sektora usług dla modernizacji polskich regionów, Dariusz Firszt – Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki, Barbara Siuta-Tokarska – Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego, Katarzyna Kuźniar – Społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Zbigniew Dokurno – Kapitał ludzki w procesie modernizacji gospodarki, Bartosz Kurek – Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka, Wojciech Kozioł – Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, Tadeusz Kowalewski – Kultura organizacyjna uczelni jako wyzwanie dla polityki spójności w procesie modernizacji społeczeństwa, Błażej Łyszczarz, Zofia Wyszkowska – Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia – perspektywa regionalna, Paweł Ulman – Problem niepełnosprawności w krajach UE. Analiza porównawcza, Magdalena Rękas – Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia, Mirosław Zajdel – Trójsektorowa struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty), Katarzyna Puchalska – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu, Ryszarda Bolonek – Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki, Agnieszka Huczek – Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów, Małgorzata Wosiek – Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej, Maria Kola-Bezka – Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów, Małgorzata Kożuch – Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska, Marcin Łuszczyk – Spowolnienie wykorzystania zasobów naturalnych wyzwaniem współczesnej gospodarki, Ewa Baran – Aktywność samorządów gmin górskich w realizacji rozwoju zrównoważonego, Paweł Frączek – Konsekwencje przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego dla przyszłej roli węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski, Halyna Shcherba – Polityka regionalna a współpraca transgraniczna w kontekście integracji Ukrainy w europejski obszar socjalny, Марина Будько – Туризм как сигнификативная модальность социокультурных изменений, Евгений Бортников – Формирование системы управления гостиничным предприятием как основа модернизации сектора услуг в Украине.

Skip to content