[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 19

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Tomasz Grzegorz Grosse – Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro, Paweł Młodkowski – Monetary Policy Stance of the EMU Countries in the Pre-Integration Period, Barbara Siuta-Tokarska – Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa, Julia Włodarczyk – Koncentracja i rozpraszanie pieniądza w systemie fiskalnym, Anatoliy Tkach – Instytucjonalna modernizacja rozwoju gospodarczego, Dorota Kuder – Pojęcie instytucji w teorii ekonomii, Александр Григорьевич Волков – Тоталлогенез экономического дискурса, Damian S. Pyrkosz – The role of culture in the process of modernization – the case of American agricultural policy, Waldemar Tyc – Inżynieria finansowa – innowacja, wiwisekcja czy metafizyka?, Daniel Kucharek – Oddziaływanie kryzysu finansowego w Europejskiej Unii Monetarnej na handel papierami wartościowymi na wybranych giełdach europejskich, Natalia Iwaszczuk – Zastosowanie opcji azjatyckich w celu ograniczenia ryzyka gwałtownych zmian na rynkach finansowych, Magdalena Tusińska – Polska gospodarka w drodze do współczesnej granicy technologicznej, Тамара Ткач – Приоритетные тенденции международной интеграции образования, Marie Gabryąová – Wybrane aspekty innowacji i modernizacji gospodarki na przykładzie Czech, Alina Szewc-Rogalska, Małgorzata Leszczyńska – Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki, Katarzyna Puchalska – Barriers of foreign investment attractiveness in the podkarpackie region in the opinion of joint venture companies, Magdalena Cyrek – Procesy modernizacji struktury międzynarodowej wymiany handlowej usług w Polsce, Patrycja Graca-Gelert – Wpływ liberalizacji handlu związanej z integracją z Unią Europejską na zróżnicowanie dochodów w Polsce, Mieczysław Dobija – Samofinansowanie pracy podstawą bezdeficytowej gospodarki, Wojciech Kozioł – Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego, Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar – Wykształcenie jako czynnik determinujący poziom dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w regionie podkarpackim, Tetiana E. Obolenska, Alina O. Gzhesyuk – Global positions of economic universities, Karol Siebyła – Szwedzka i duńska polityka rynku pracy w latach 1950–2005, Anna Barwińska-Małajowicz – „Y Generation” on the contemporary labour market – dark fiction or completely new quality?, Małgorzata Podogrodzka – Zmiany demograficznych struktur ludności jako determinanty poziomu wydatków konsumpcyjnych, Barbara Fura, Marek Fura – Aktywność zawodowa na emeryturze szansą na niwelowanie społeczno-ekonomicznych nierówności międzygeneracyjnych, Roman Garbiec – Perspektywy rozwoju pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych jako narzędzia polityki społecznej w Polsce, Barbara Wojsznis – Rozwój województwa podlaskiego a polityka spójności, Danuta Kołodziejczyk – Znaczenie kapitału ludzkiego w budowie spójności społeczno-gospodarczej w wymiarze lokalnym (na przykładzie woj. mazowieckiego), Elżbieta Inglot-Brzęk – Brak dostępu do Internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego, Halyna Szczerba, Roksolana Jaremkevich – Czas wolny i wypoczynek współczesnej młodzieży ukraińskiej, Sylwester Makarski – Konkurencyjność przedsiębiorstw i jej uwarunkowania (na przykładzie firm z woj. podkarpackiego), Anna Mazurkiewicz – Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (wybrane aspekty), Kazimierz W. Krupa – Wybrane aspekty kwantyfikacji EVA, Przemysław Kobus, Janusz Zrobek – Marketing terytorialny a wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, Tadeusz Pliszka – Katastrofy immanentnym elementem bytu przyrodniczego i społecznego, Paweł Frączek – Konwencja z Aarhus a prawna ochrona złóż węgla brunatnego w Polsce, Tomasz Żołyniak – Rozwój i modernizacja sektora energetycznego poprzez inwestycje w energetykę rozproszoną, Michał Gabriel Woźniak – Recenzja publikacji: Zarys ekonomii sektora publicznego, red. Marcin Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 241.

Skip to content