[wcas-search-form]

12.96 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 20

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści / Table of contents: Ryszard Borowiecki – Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, Kazimierz Jaremczuk – Przesłanki skuteczności zachowań organizacyjnych, Zbigniew Zioło – Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturze regionu – zarys modelu, Anna Mazurkiewicz – Sprawność działania – interpretacja teoretyczna pojęcia, Marek Smoleń – Sprawność procesów gospodarczych w Polsce w warunkach globalnego kryzysu, Dorota Bargieł – Stosowanie narzędzi biznesu odpowiedzialnego społecznie w dążeniu do rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kazimierz W. Krupa – Forsite kwantyfikacji wartości rynkowej korporacji, Anna Mazurkiewicz, Paweł Frączek – Kluczowe kompetencje a konkurencyjność przedsiębiorstw, Mariola Grzebyk, Zdzisław Kryński – Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, Kazimierz Górka – Postępowanie upadłościowe w procesach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, Martin Mizla, Petra Peąáková – Factors of pro-innovation environment in Slovak and Polish business units, Veronika Orlovs’ka – The convergence of Ukrainian mega-economic city’s management with European model, Krzysztof Zięba – Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych, Josef Vodák – Mentoring – Performance Management Tool, Lidia Kaliszczak, Lesław Urban – Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce, Roman Fedan – Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego, Katarzyna Dyjach – Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu, Małgorzata Stec – Uwarunkowania rozwojowe województw w Polsce – analiza statystyczno-ekonometryczna, Jan Dzierga – Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu, Edward Malisiewicz – Dylematy zagospodarowania przestrzennego kraju w kontekście spójności terytorialnej, Agnieszka Sobala-Gwosdz, Krzysztof Gwosdz – Polska wschodnia w strategiach lokalizacji sieci hipermarketów, Sylwester Makarski – Fundusze unijne czynnikiem stymulującym realizację celów terytorialnych (na przykładzie woj. podkarpackiego), Anna Michalska – Dofinansowania dla bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej, Aneta Sokół – Kulturowe uwarunkowania rozwoju wiedzy w regionach Polski, Mariusz Dudek – Edukacja menedżera, Agata Pierścieniak – Efektywność rozwiązań organizacyjnych w instytucjach publicznych, Katarzyna Szara – Ewaluacja jako badanie osądu wartości interwencji publicznej – założenia teoretyczne, Adriana Kaszuba-Perz – Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, Kateryna Nykoniuk – Creation and commercialization of medical product (comparative analysis of Polish and Ukrainian markets), Halina Stańdo-Górowska – Funkcja kosztów operacyjnych szpitala i jej zastosowanie w procesie zarządzania.

Skip to content