[wcas-search-form]

10.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 22

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Marcin Krzesaj – Badanie poziomu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów w biz­nesie internetowym, Janusz Halik – Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce na przykładzie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Włodzimierz Deluga, Joanna Dyczkowska – E-commerce – bezpieczne zakupy, Grażyna śmigielska – Handel w gospodarce opartej na wiedzy, Jan W. Owsiński, Aneta M. Pielak – ICT and rural municipalities: are their websites the cores of the local social networks?, Roman Chorób – Innowacyjne struktury integracyjne jako element nowoczesnego potencjału gospodarczego Podkarpacia, Hanna Hall – Internet jako źródło informacji dla kandydatów na studia i studentów, Piotr Adamczewski – Kluczowe kompetencje ICT w organizacji zorientowanej na zarządzanie wiedzą, Paweł Łukasik – Komunikacja i innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy, Jan Kreft – Limity konwergencji – doświadczenia rynku mediów, Jolanta Zawora, Paweł Zawora – Możliwości i bariery aktywnego uczestnictwa JST w rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich, Leszek Porębski – Nowe technologie w funkcjonowaniu polskiego samorządu lokalnego. Ana­liza zawartości witryn powiatów ziemskich, Tomasz Norek – Platforma audytu innowacji jako przykład informatycznego narzędzia wspomagającego budowanie potencjału innowacyjnego regionu, Magdalena Pokrzywa – Pleć kulturowa a technologie informacyjne i komunikacyjne, Sławomir Wilk – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zbigniew E. Zieliński – Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS, Jolanta Wojnar – Regionalne zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, Jan Madej – Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego, Ryszard Depta – Struktura systemu informacji marketingowej opartego na nowoczesnej tech­nologii informacyjno-komunikacyjnej i komputerowych systemach zarzą­dzania wiedzą, Dariusz Put – Systemy gromadzenia danych dedykowane współczesnym organizacjom sie­ciowym, Marek Makowiec – Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w or­ganizacji, Grzegorz Mazurek – Wirtualne środowisko i jego potencjał, Krzysztof Malicki – Wirtualne wspólnoty pamięci. Przeszłość i pamięć zbiorowa w przestrzeni Internetu, Paweł Ziemba, Mateusz Piwowarski – Wspomaganie decyzji w doborze rozwiązań systemowych w kształceniu na odległość, Barbara Fura, Mieczysław Jan Król – Zasady zarządzania jakością a wdrażanie systemu ISO 14001 w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Agnieszka Janas – Zastosowanie agentów konwersacyjnych w nauczaniu.

Skip to content