[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 25

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Michał Gabriel Woźniak – Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej, Małgorzata Leszczyńska – Modernizacja i rozwój społeczny w perspektywie teorii socjologicznych, Svetlana Tkalenko – Modernization of the investment sector under the conditions of globalization and uneven development in the world, Anatoliy Tkach – Синергетический еффект институционализации прав собственности, Anna Bąkiewicz – Is Small Beautiful? Some reflections on small businesses and economic development, Тамара Ткач – Тенденции развития современного мирового образовательного пространства, Ольга Лукьяненко – Интеллектуальный ресурс модернизации украинской экономики, Patrycja Pudło – Charakterystyka barier rozwoju działalności innowacyjnej w ujęciu kapitału intelektualnego – wyniki badań, Agnieszka Jastrzębska, Władysława Jastrzębska – Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku, Małgorzata Adamska-Chudzińska – Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej, Marcin Jędrzejczyk – Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy – studium przypadku, Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga – Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw w Polsce, Ivan Rekun – Models for the evaluation of educational achievement, Damian S. Pyrkosz – Values and Economic Crisis, Tomasz Grzegorz Grosse – Czynniki rozwoju regionalnego na Mazowszu, Małgorzata Stec – Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego, Beata Kasprzyk – Subiektywizm ocen dobrobytu ekonomicznego (na przykładzie gospodarstw domowych w regionie podkarpackim), Mariusz Czupich – Wpływ polityki spójności na funkcjonowanie miast w województwie kujawsko–pomorskim w okresie kryzysu, Przemysław Kobus, Janusz Zrobek – Partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządów słabo rozwiniętych gmin z niespójnych gospodarczo podregionów, Wojciech Stypułkowski – Kapitał społeczny pracowników gmin jako czynnik rozwoju lokalnego, Валериa Третьяченко – Анализ подходов к проблеме формирования психологической культуры личности в условиях кризиса, Нaтaлья Eвгeниeвнa Завацкая – Уровень адаптационного потенциала личности как составляющая процесса социальной реадаптации в период кризиса, Марина Будько – В поисках методологических универсалий гостеприимства: социально-правовой аспект, Marta Kawa – Rola społeczno-ekonomiczna spółdzielczości w czasach kryzysu, Maria Kola-Bezka – Postrzeganie przedsiębiorczości w czasach kryzysu – wyniki badania ankietowego mieszkańców wsi i miast województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, Tomasz Sikora – Emeryci i renciści wojskowi na rynku pracy Wielkopolski w latach 2008–2010.

Skip to content