[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 26

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Józef Banaś, Dorota Dejniak – Zastosowanie równań różnicowych w modelowaniu równowagi rynkowej, Ireneusz Górowski – Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego, Marcel Kamba-Kibatshi – The role of central banks in the market economy in a period of financial crisis, Paweł Frączek – Uwarunkowania modernizacji sektora energii w Szwecji. Wnioski dla Polski, Anatoliy Tkach, Tadeusz Pliszka – Wpływ katastrof na spójność społeczno-ekonomiczną na przykładzie problemu z długiem publicznym, Halina Stańdo-Górowska – Kształtowanie wydatków na opiekę zdrowotną jako problem społeczno-ekono­miczny, Anna Michalska – Zarządzanie budżetami domowymi w warunkach kryzysu finansowego, Magdalena Wróbel – Odpowiedzialna konsumpcja jako determinanta odpowiedzialnego pożyczania, Irina I. Kolesnikova – The problems of development of national innovation system, Jan Fabisiak, Sergiusz Prokurat – The BRIICs and inequality: income inequality trends in major emerging markets and their implications, Oleksandr Fedirko – Strategic priorities of modernization of Ukrainian economy in after-crisis period, Оксана В. Болдуева – Направления решения проблемы конфликта интересов на фондовом рынке Украины, Halyna Shcherba – Współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w warunkach eurointegracji, Małgorzata Lechwar – Instytucjonalny wymiar współpracy transgranicznej w regionie podkarpackim, Renata Oczkowska – Offshoring jako szansa wykorzystania globalnych zasobów kapitału ludzkiego, Patrycja Pudło – Kapitał ludzki jako akcelerator rozwoju działalności innowacyjnej – wyniki badań, Karol Flisikowski – Zasoby, struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy, Elżbieta Inglot-Brzęk – Przemiany demograficzne a rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, Natalya Nadyuk – Studies directed at specific changes of education, Magdalena Cyrek – Inwestycje w wiedzę warunkiem dostosowań podkarpackich przedsiębiorstw usługowych do uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy, Alicja Szczygieł – Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji, Adriana Kaszuba-Perz – Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przejaw technologicznej modernizacji, Tomasz Lechowicz – Strategies as an instrument of cost optimization, Dariusz Zając – Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, Marek Szarucki – Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie, Marta Kawa – Spółdzielczość w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej, Daniel Kucharek – Społeczno-użyteczny wymiar działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Marcin Szewczyk – Społeczność romska – instytucjonalne wyzwanie dla paradygmatu spójności Unii Europejskiej, Wskazówki dla autorów.

Skip to content