[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 27

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Martin Mizla, Petra Peąáková – Process of inventions creation management, Paweł Frączek – Uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego, Kazimierz W. Krupa – Ekonomiczny model Czasowych Reakcji na Wyzwania oraz kapitał intelektualny RGK jako akceleratory nowej ekonomii (analiza wybranych poglądów oraz wyniki badań empirycznych), Myron Babjak, Jurij Vovk, Liudmiła Peszynkowa – Problemy odtworzenia kapitału ludzkiego na przykładzie miasta Drohobycza (Ukraina), Zdzisława Gawrońska, Anetta Makarska – Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, Mirosław Karapyta – Realizacja programów współpracy transgranicznej w województwie podkarpackim w ramach perspektywy finansowej 2007–2013, Nadiya Mikula, Olha Demedyuk – Development tendencies of the new forms of cooperation in Ukrainian-Polish cross-border space, Denisa Abrudan, Gabriela Puscas, Duda-Daianu Codruta – Cross-borders cooperation inside the euroregions. Case of DKMT Romanian Euroregion, Krzysztof Rejman – Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 w województwie podkarpackim, Elżbieta Izabela Szczepankiewicz – Financial control and audit of the project as a condition for co-financing investments from the Structural Funds, Małgorzata Stec – Ocena pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie podkarpackim, Jolanta Wojtowicz-Żygadło, Lucyna Szczygieł – Dynamika finansowania inwestycji w wybranych gminach województwa podkarpackiego, Jolanta Zawora – Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, Mariola Grzebyk – Miejsce i znaczenie środków unijnych w zarządzaniu gminą, Weronika Zaremba – Wykorzystanie funduszy unijnych przez lokalną jednostkę samorządową na przykładzie gminy Lubenia, Katarzyna Szara – Bariery pozyskiwania środków unijnych i ich wykorzystywania w aspekcie cyklu życia projektu, Ewa Baran, Bogumiła Grzebyk – Aktywność w pozyskiwaniu środków UE przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na obszarach ONW, Róża Weryńska, Katarzyna Kucab-Bąk – Efektywność wykorzystania pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w programach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu, Małgorzata Uchman-Rojek – Rola funduszy unijnych w kreowaniu usług w obszarach wiejskich na przykładzie Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST”, Karol Sołek – Miejsce województwa podkarpackiego w krajowym ruchu turystycznym, Małgorzata Górka, Maria Ruda – Spółdzielcze formy gospodarowania na przykładzie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, Anita Zapałowska – Perspektywy rozwoju biogazowni na Podkarpaciu w oparciu o fundusze Unii Europejskiej, Roman Kisiel, Dorota Dołęgowska, Jolanta Marozas – Kierunki wykorzystania płatności bezpośrednich w woj. podkarpackim, Wskazówki dla autorów.

Skip to content