[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 28

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Yannis Tsekouras – Determinants of Regional Development in the Context of the Globalization Process, Anna Matuszczak – Socio-Economic Determinants of Regional Development in the EU-25, Michał G. Woźniak, Łukasz Jabłoński – Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries. Synthesis, Magdalena Cyrek – Structural Changes within the Service Sector Employment in EU – Convergence or Divergence?, Anna Rytko – European Integration and its Influence on Regional Development and Competitiveness of Poland, Marta Czarnecka-Gallas – The Role of Economic Diplomacy in Enhancing National Competitiveness, Monika Słupińska – Changes in European Cohesion Policy – New Opportunities and Threats for the Regions, Krzysztof Rutkiewicz – Expenditure and Trend in State Aid for Regional Development in the European Union in the Years 2004–2010, Tomasz Grzegorz Grosse – Trap of the Monetary Union – Consequences for the EU Cohesion Policy and Other Social and Political Effects, Myrvete Badivuku-Pantina, Mioara Borza – Effects of the Global Financial Crisis in Banking System of Kosovo in Comparison to the Banking System of Romania, Altuntaş Mirac – Importance of Globalization Process and Its Impacts on Turkish Economy, Nadide Hüsnüoğlu, Ezgi Altınel – The Role of Regional Development Agencies in Turkey, Valery Aleshin, Elena Lazareva – National Welfare Increment as the Imperative Institutional Determinant of Regional Systems’ Development in the Innovative Processes’ Globalization Context, Sofija Adzic, Jasminka Adzic – New Model of Regional Reindustrialization and Development of Public-Private Partnerships. The Case Study for Serbia, Maria Kola-Bezka – Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w krajach EśW i UE-15 w latach 2005–2010 na podstawie analizy zmian wybranych wskaźników życia gospodarczego, Renata Nesterowicz – Globalizacja a możliwości rozwoju regionów, Małgorzata Wosiek – The Relationship between Intellectual Capital and Development of Regions, Iwona Lubimow-Burzyńska – Jakość kapitału ludzkiego jako jeden z endogenicznych czynników rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego, Tomasz Hermaniuk – Quality of Educational Services as a Determinant of Regional Economy Development, Dorota Murzyn – Contribution of Universities to Regional Development, Małgorzata Szmit – Rola uczelni wyższych w procesie rozwoju regionalnego: studium przypadku, Damian S. Pyrkosz – Globalization, Culture and Regional/Local Development, Hubert Kotarski – Kapitał społeczny – endogenny zasób mieszkańców województwa podkarpackiego, Izabela Bal – Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako bariera rozwoju regionalnego, Beata Kasprzyk, Małgorzata Leszczyńska – Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne, Ewa Nowak – Główne składowe zróżnicowania regionalnego ze względu na popyt i podaż turystyczną oraz rozwój społeczny. Podejście klasyfikacyjne, Rozalia Sitkowska – Taksonomiczna ocena innowacyjności polskich regionów w kontekście oceny społeczno-gospodarczej, Anna Lewandowska, Robert Pater – Innovativeness of Podkarpackie District on the Background of European Union, Agnieszka Kiernożycka-Sobejko, Joanna Latuszek – Globalization and Socio-Economic Development of the West Pomeranian and the Mecklenburg Vorpommern Regions, Nikola Fedorová, Martina Palenčárová – Importance of SME’s Development in Terms of Regional Competitiveness in Slovakia, Anna Jasińska-Biliczak – Sektor małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego na tle polityki regionalnej Unii Europejskiej, Karolina Gałązka – Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego, Małgorzata Sosińska-Wit – Aktywność inwestycyjna MśP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych, Bogdan Wierzbiński, Tomasz Potocki – Znaczenie systemów jakości w działalności MśP i ich wpływu na możliwość konkurowania na rynku regionalnym i europejskim, Roman Chorób – The Significance of Innovative Integration Relations in Regional Development Compared to Globalization Processes, Marcin Spychała – Finansowanie klastrów jako element polityki regionalnej Unii Europejskiej, Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska – Prowzrostowa rola struktur klastrowych – szanse dla regionu Podkarpacia, Katarzyna Szara – Współdziałanie przedsiębiorstw jako element rozwoju regionu, Tomasz Surmacz – Supply Chain Management and Sustainable Development in Regional Context, Wskazówki dla Autorów.

Skip to content