[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 29

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Evangelia Sdrolia, Grigoris Zarotiadis – Green Entrepreneurship & Green Economy as a Way-Out: Insights from the EU, Olga Pleşco – Tourism Development – Factor, Cause or Result? Evidence from Romania, Paweł Frączek – Energy Sector Modernization vs a Change in the Role of Renewable Energy Sources, Ilona Przybojewska – Cohesion Policy of the European Union and Sustainable Development in the Context of Environmental Protection, Mioara Borza, Myrvete Badivuku-Pantina – Public and Private Institutional Impact Related to Efficient Administration of Environmental Factors. A Comparative Study at European Level, Barbara Fura – Principles of Quality and ISO 14001 System Implementation in the Knowledge-Based Economy, Dariusz Kusz – Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2007–2011, Ewa Pałka, Janina Wrońska-Kiczor – Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w rozwoju wsi i rolnictwa województwa świętokrzyskiego, Barbara Kutkowska – Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego, Anna Bucała, Leszek Starkel – Wpływ gwałtownych i powolnych zmian użytkowania ziemi na przekształcenia środowiska polskich Karpat, Tomasz Pilawka – Wybrane aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym śląsku, Małgorzata Górka, Maria Ruda – Innowacje w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego, Ryszard Kata – Procesy globalizacji finansowej a dostęp gospodarstw rolnych do usług bankowych, Bogumiła Grzebyk – Dopłaty kompensacyjne jako instrument wsparcia regionalnego rozwoju obszarów wiejskich Polski, Maria Grzybek, Marta Kawa – Ocena wpływu wybranych instytucji na rozwój gospodarstw rolnych, Małgorzata Borkowska, Michał Kruszyński – Doradztwo rolnicze i samorząd rolniczy województwa łódzkiego w opinii producentów rolnych, Wiesław Szopiński – Administracja lokalna w rozwoju gospodarstw rolnych – na przykładzie gminy Pilzno, Mariola Grzebyk, Paulina Filip – Rola zarządzania w funkcjonowaniu samorządu gminnego, Iwona Kiniorska, Ewa Pałka, Janina Wrońska-Kiczor – Wsparcie instytucjonalne działalności agroturystycznej. Przykład województwa świętokrzyskiego, Izabela Kurtyka-Marcak – Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej na terenie Dolnego śląska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górzystych, Wiesława Kuźniar – Wybrane aspekty rozwoju partnerstwa turystycznego w regionie w kontekście podnoszenia atrakcyjności wiejskiego obszaru recepcji, Ewa Nowak, Izabela Korab – Produkt turystyki wiejskiej i agroturystyki w Górach świętokrzyskich, Iwona Szczepaniak – The Role of the Food Industry in the Development of Eastern Poland, Sławomir Stec, Artur Stec – Udział producentów pierwotnych w pozyskiwaniu środków finansowych na systemy jakości żywności, Małgorzata Frańczuk – Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec, Gabriela Czapiewska – Lokalne Grupy Działania a kreowanie rozwoju regionalnego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, Dominika Król-Směták, Karolina Zając – Współpraca transgraniczna województwa zachodniopomorskiego w świetle opinii mieszkańców regionu, Małgorzata Żochowska, Aneta Marek – Efekty współpracy transgranicznej wybranych gmin partnerskich Euregionu Glacensis, Henryk Łabędzki – Aktywność ekonomiczna ludności na wybranych przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce, Stanisław Sirko – Społeczne i ekonomiczne konsekwencje likwidacji jednostki wojskowej na przykładzie wybranych gmin, Franciszek Kapusta – Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego, Ewa Baran – Inwestycje infrastrukturalne czynnikiem poprawy spójności terytorialnej obszarów górskich, Andrzej Raszkowski – The Importance of City Image in Socio-Economic Development, Monika Siorek – Międzynarodowe Targi Rzeszowskie jako instrument rozwoju funkcji metropolitalnych. Wykaz osób recenzujących teksty zgłoszone do publikacji w roczniku 2012 czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – zeszyty nr 24–29, Wskazówki dla Autorów.

Skip to content