[wcas-search-form]

7.56 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 30

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Marianna Księżyk źródła i ekonomiczne skutki kryzysów finansowych Ewa Polak Międzynarodowe organizacje gospodarcze wobec kryzysu finansowego – na przykładzie MFW Agnieszka Głodowska Konwergencja dochodowa i technologiczna państw Unii Europejskiej w latach 2000–2011 Błażej Łyszczarz, Zofia Wyszkowska Czynniki socjoekonomiczne i trwanie życia w krajach OECD Małgorzata Gasz Mechanizmy przeciwdziałania kryzysowi zadłużenia w strefie euro Michał Gabriel Woźniak Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna Łukasz Jabłoński Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu. Polska na tle wybranych krajów świata Marcin Jędrzejczyk Kurs walutowy a trend produktywności pracy – analiza empiryczna Mieczysław Dobija Polityczny program działań wynikający z badań kapitału ludzkiego Artur Hołda Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych Jurij Renkas Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa Mirosław Bochenek, Małgorzata Mikołajewska Dysproporcje dochodowe w Polsce przed i po wybuchu kryzysu Tomasz Zalega Diagnoza oszczędności w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu Sławomir Kalinowski Aktywność ekonomiczna jako wyznacznik poziomu życia Paweł Umiński Nierówności dochodowe w koncepcji Johna K. Galbraitha – wskazanie źródeł i sformułowanie hipotez badawczych Anatoliy Tkach Институционализация глобального экономического пространства как условие финансовой стабилизации Ryta Dziemianowicz, Adam Wyszkowski Koncepcja i narzędzia transparentnej polityki fiskalnej Marta Lubieniecka Budżet państwa w obliczu wahań koniunktury gospodarczej na przykładzie gospodarki polskiej Joanna Spychała Stan budżetu państwa w Polsce w obliczu światowego kryzysu gospodarczego na tle Unii Europejskiej Krzysztof Ćwikliński Specyfika zadłużenia publicznego krajów Afryki Subsaharyjskiej Iwona Kowalska Projekty przeciwdziałania zadłużeniu publicznemu wynikającemu z depopulacji Anna Hnatyszyn-Dzikowska Systemy opieki zdrowotnej UE wobec kryzysu finansów publicznych Jarosław Poteraj System emerytalny w kraju biedy: przypadek Boliwii Marcin Krupa Model matematyczny relacji zachodzących pomiędzy wzrostem gospodarczym a polityką zagraniczną na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Halyna Shcherba Cross-Border Cooperation Between Ukraine and Poland Under Condition of Financial Crisis Agata Gemzik-Salwach Wpływ kryzysu finansów publicznych na stabilność sektora bankowego Alicja Brodzka Agresywne planowanie podatkowe – przyszłość czy przeszłość dla ponadnarodowych korporacji? Marian Podstawka, Agnieszka Deresz Wybór efektywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małych i średnich przedsiębiorców Łukasz Klimczak Neoliberalizm i keynesizm w polityce gospodarczej: lekcje z kryzysu Teresa Bal-Woźniak O potrzebie wykorzystywania nowych form koordynacji współpracy w zarządzaniu innowacyjnością Wskazówki dla autorów

Skip to content