[wcas-search-form]

7.56 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 32

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Barbara Fura, Colin F. Hales – Postawy studentów wobec wprowadzenia nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
Konrad Drozd – Wybrane zagadnienia wykorzystania ICT w podkarpackich przedsiębiorstwach na tle Polski,
Michał Goliński – Informacja i techniki informacyjne jako przyczyna zmiany,
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec – Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego (studium przypadku gminy),
Urszula Grzega – Stopień zaspokojenia potrzeb informacyjnych polskich gospodarstw domowych,
Ryszard Hall – MS Office, jako środowisko budowy aplikacji „ADA” do analizy i raportowania wyników badań kwestionariuszowych,
Tomasz Komorowski – M-Learning – wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie kształcenia – stan bieżący, potencjał i bariery,
Grzegorz Kozieł – Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy,
Mieczysław Jan Król – Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
Małgorzata Kubalińska – Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczy, Grażyna Leśniewska – Kreatywny komputer, czyli o projekcie twórczego wspomagania edukacji dzieci,
Barbara Lubas – Strategie innowacyjne oparte na kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa,
Maria Majewska – Ocena zdolności technologicznych kraju,
Adrianna Mastalerz-Kodzis – Dynamika tworzenia społeczeństwa informacyjnego w latach 2001–2011 na przykładzie województw Polski,
Zygmunt Mazur, Hanna Mazur – Systemy automatycznej identyfikacji – zastosowania i bezpieczeństwo danych,
Teresa Mendyk-Krajewska – Bezpieczeństwo internetowej komunikacji społecznej,
Elżbieta Miłosz, Marek Miłosz – Diagnoza poziomu informatyzacji gmin wiejskich województwa lubelskiego,
Joanna Nucińska – Znaczenie BIP dla tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju,
Joanna Papińska-Kacperek – Bariery ograniczające korzystanie z elektronicznego rozliczania podatku PIT,
Agnieszka Piasecka – Postrzeganie efektywności w szkołach wyższych w warunkach społeczeństwa informacyjnego,
Małgorzata Plechawska-Wójcik, Magdalena Borys – Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia,
Anna Pluta – Umiejętność organizacji pracy własnej jako determinanta zapewnienia równowagi praca – życie społeczeństwa informacyjnego,
Przemysław Polak – Wykorzystanie mediów informacyjnych przez studentów w wybranych krajach należących i kandydujących do Unii Europejskiej,
Malwina Popiołek – Wykluczenie cyfrowe w Polsce,
Ewa Pośpiech – Zastosowanie narzędzi ilościowych w zapewnianiu bezpieczeństwa e-informacji,
Magdalena Roszak, Barbara Kołodziejczak, Wojciech Kowalewski, Anna Ren-Kurc – Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej,
Maria Sarama – Zróżnicowanie zakresu korzystania z wybranych e-usług przez mieszkańców województwa podkarpackiego,
Adam Skrzypek – Zarządzanie wiedzą w organizacjach zorientowanych projakościowo w społeczeństwie informacyjnym – aspekty teoretyczne i praktyczne,
Elżbieta Skrzypek – Uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacji w społeczeństwie informacyjnym,
Anna Stolarczyk – Stan realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 30 czerwca 2012 r.,
Jakub Swacha – Wykorzystanie technologii informatycznych dla wspierania współpracy transgranicznej na przykładzie projektów BalticMuseums 2.0 i BalticMu-seums 2.0 Plus,
Paweł Szura – Awaryjność sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych w województwie podkarpackim,
Katarzyna Tracz-Krupa – Europejskie programy wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz ich wykorzystanie na przykładzie województwa opolskiego,
Katarzyna Warzecha – Pomiar zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski,
Anna Wieczorek-Szymańska – Zarządzanie kompetencjami w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie uniwersalnych banków komercyjnych,
Jędrzej Wieczorkowski – Skala wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce a standaryzacja i indywidualizacja oprogramowania,
Sławomir Wilk – E-usługi publiczne oraz stopień korzystania z e-administracji w województwie podkarpackim,
Jolanta Wojnar – Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach,
Andrzej Wójcik – Wykorzystanie Internetu przez przedsiębiorstwa do kontaktów z administracją publiczną – analiza statystyczna,
Grażyna Paulina Wójcik, Magdalena Rybicka – Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej,
Lech W. Zacher – Transformacje i perspektywy społeczeństw informacyjnych,
Ewa Ziemba, Rafał Żelazny – Społeczeństwo informacyjne – projekty i przedsięwzięcia w województwie śląskim,
Janusz Zrobek, Magdalena Ratalewska – Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu,
Marcel Kamba-Kibatshi – The analysis of self-government entity’s budget expenditure in Poland over years of 2004–2009,
Michał Gabriel Woźniak – Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. „Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform”, wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013,
Wskazówki dla autorów.

Skip to content