[wcas-search-form]

7.56 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 33

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Andrzej Boczkowski – Trudności na rynku pracy w opiniach absolwentów wyższych uczelni,
Iwona Butmanowicz-Dębicka – W cieniu kryzysu. Preferencje zawodowe i oczekiwania studentów – szkic w oparciu o badania empiryczne studentów Politechniki Krakowskiej,
Piotr Górski – Aspiracje zawodowe studentów socjologii i zarządzania AGH w świetle badań ankietowych,
Piotr Długosz – Sytuacja absolwentów studiów wyższych na rynku pracy a jakość wykształcenia,
Tomasz Paklepa – „Praca po znajomości” – studenci i absolwenci uczelni o szansach zdobycia pracy w południowo-wschodniej Polsce,
Janusz Halik – Sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w opiniach pracodawców oraz przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich,
Beata Granosik, Emilia Nadolna – Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej jako menedżer na rynku pracy – opinie lokalnych pracodawców,
Krzysztof Malicki – Rzeszowscy studenci i ich pierwsza aktywność zawodowa,
Magdalena Pokrzywa – Sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy,
Joanna Kozielska – Funkcjonowanie młodych polskich migrantów na polskim i imigranckim rynku pracy. Postakcesyjni emigranci powrotni jako grupa zagrożona bezrobociem,
Dominika Polkowska, Izabela Łucjan – Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych Eurostatu. Analiza porównawcza,
Andrzej Pisulewski – Znaczenie offshoringu oraz jego wpływ na spadek bezrobocia wśród młodych ludzi w Polsce,
Mariusz Palak – O współczesnych dojazdach do pracy,
Agnieszka Pieniążek – Organizacje pozarządowe jako pracodawcy. Przestrzenne zróżnicowanie pozarządowego rynku pracy,
Sławomir Solecki – Ekonomia społeczna i jej wrogowie, Witold Jedynak – Wartość ludzkiej pracy w społecznej nauce Kościoła katolickiego,
Zofia Węgrzyn – źródła nierówności społecznych i ich oddziaływanie na rynek pracy w świetle prac Zygmunta Baumana,
Maciej Gitling – Człowiek i jego praca,
Robert Chrząstek – Innowacje a rynek pracy na podstawie wyników badania „Pracodawcy Podkarpacia 2012”,
Renata Dylkiewicz – Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy województwa zachodniopomorskiego,
Marcin Dygoń – Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”,
Kamila Radlińska – Zróżnicowanie rynku pracy województwa zachodniopomorskiego,
Wskazówki dla autorów.

Skip to content