[wcas-search-form]

31.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 34

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Dariusz Firszt, Łukasz Jabłoński, Michał G. Woźniak Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną. Doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy Marcin Garbat Pauperyzacja i powstanie polityki społecznej na przykładzie Anglii w epoce elżbietańskiej Анжела Мерзляк, Дарья Скрябина Мировые финанансовые кризисы: сущность, механизмы предотвращения и факторы стабилизации экономики Beata Kasprzyk, Aleksander Kasprzyk The Comparison and Evaluation of Income Inequality for the EU-27 and Polish Regions Janusz Czerny Moralny wymiar nierówności społecznych Barbara Piontek „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” w aspekcie spójności społeczno-gospodarczej i rozwiązań kryzysogennych. Część II: Uwarunkowania proceduralne i cele szczegółowe Justyna Krasowska Ekonomiczno-polityczny wymiar podziału społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI wieku z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań Małgorzata Stec Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Jerzy Bański, Viktoriya Pantyley Warunki życia we wschodniej Polsce według regionów i kategorii jednostek osadniczych Ewa Baran Ośrodki wzrostu w regionie Polski Wschodniej Małgorzata Leszczyńska Spójność społeczno-ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie gospodarstw domowych w Polsce w świetle wybranych wskaźników społecznych Małgorzata Wosiek Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach Iwona Lubimow-Burzyńska, Ewaryst Kowalczyk Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako instrument przezwyciężania kryzysu finansów publicznych – ocena najnowszych regulacji prawnych Anatoliy Tkach, Tadeusz Pliszka Zadłużenie publiczne w Polsce w kontekście kryzysu demograficznego Anna Barwińska-Małajowicz, Małgorzata Lechwar Niewykorzystane zasoby ludzkie na krajowym rynku pracy w kontekście nierówności społeczno-gospodarczych Alicja Kłos, Janusz Szura Szkolenia jako forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu Anna Barwińska-Małajowicz Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w warunkach pełzającego kryzysu w Niemczech i w Polsce Małgorzata Lechwar Kreatywne partnerstwa szansą na ograniczenie problemów obszarów peryferyjnych – studium przypadku Anna Kołomycew Partnerstwa jako interesariusze w modelu rządzenia wielopodmiotowego. Specyfika, tworzenie i funkcje w jednostkach terytorialnych Oksana Tsisinska, YuliaTsybulska Institutional Maintenance of Cross-Border Projects Monitoring Beata Ujda-Dyńka Współdziałanie gospodarcze jako element strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Arkadiusz świadek, Marlena Płonka Wpływ współpracy na poziom konkurencyjności i aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw Marcel Kamba-Kibatshi The Importance of the Operation of Small and Medium-sized Enterprises in Poland in the Context of the Economic Market Turbulence Liliana Mierzwińska Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat etyczny i ekonomiczny we współczesnej organizacji Andrzej Kurek Znaczenie wyceny według wartości godziwej w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa Małgorzata Uchman-Rojek Strategie przedsiębiorstw na rynku usług telekomunikacyjnych na przykładzie ST WIST w Łące Renata Nesterowicz Ocena wyników działalności a możliwości wsparcia dla mikro i małych firm w Polsce Jakub Bis Wpływ polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy rejonu jaworowskiego w obwodzie lwowskim na Ukrainie Anatoliy Volodymyrovych  Kolodiychuk Innovational Development and its Regulation (International Experience) Tatiana Obolenska, Kateryna Leshchenko The Convergence of Economic Models of Environment Protection of Ukraine and the European Union Fedir Anatoliyovych Vazhynsky, Vsevolod Ivanovych Zhovtanetsky Agrarian Transformations in the Countries of EU: Experience for Ukraine  Wskazówki dla autorów

Skip to content