[wcas-search-form]

21.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 35

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Piotr Adamczewski Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Ewa Badzińska Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej Ivanna Bakushevych, Iryna Martyniak Cluster infrastructure networking model for the knowledge economy development in Ukraine Karolina Beyer Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy Magdalena Borys, Małgorzata Plechawska-Wójcik Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych Roman Chorób Wpływ marki produktu na kształtowanie wartości klastra rolno-spożywczego Adam Czerwiński Gospodarka informacyjna a wielkość sektora informacyjnego w wybranych krajach Tomasz Dziechciarz Wzrost znaczenia firm informatycznych dla gospodarki Podkarpacia Michał Flieger Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego. Zastosowanie zarządzania procesowego w urzędach gmin – wyniki badań Mykola Gabrel, Josef Khromyak, Nataliya Lysyak Social potential in spatial organization and urban development in terms of forming of informational society Beata Gontar Cyfrowa rewolucja w muzeach Zbigniew Gontar Uwagi na temat inteligentnej sieci dystrybucji energii i trzeciej rewolucji przemysłowej Adam Górny Informacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Grzegorz Grela Ocena poziomu dojrzałości procesowej organizacji Colin F. Hales Second-level Digital Divide (DD2): An investigation into online users’ skills Volodymyr Havran, Ihor Novakivskyi Formation of enterprise organizational management systems in terms of information economy Mariusz Hofman Reorganizacja systemu procesów – studium przypadku na przykładzie INSTAL Lublin Sp. z o.o. Katarzyna Huk Wzrost znaczenia człowieka w gospodarce opartej na wiedzy – od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim Aleksander Jurga Wybrane aspekty niwelacji luki informacyjnej oraz jej wpływ na użyteczność informacji. Case study Beata Kasprzyk Klasyfikacja krajów UE-27 w zakresie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 2011 roku Nila Khrushch, Pavlo Grygoruk Methodology of integral evaluation of enterprise financial potential in the information society Marcin Krzesaj Czynniki kształtujące poziom aktywności informacyjnej w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Internecie Krzysztof Kubiak Wpływ technologii informatycznej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech  Wskazówki dla autorów

Skip to content