[wcas-search-form]

37.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 37 (1/2014)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Ewa Polak Rozwój zintegrowany a dobrobyt społeczno-ekonomiczny – kłopoty z pomiarem Małgorzata Słodowa-Hełpa Dokąd zmierzamy – odnowa czy od nowa…? Nadzieje, obawy i dylematy związane z instytucjonalnym stymulowaniem zintegrowanego rozwoju w Polsce Tomasz Potocki, Bogdan Wierzbiński Rola badań poświęconych szczęściu w teorii ekonomii dobrobytu Jerzy Żyżyński Makroekonomiczne aspekty kryzysu w Unii Europejskiej Tomasz G. Grosse Unia Europejska wobec regulacji globalnych rynków finansowych Magdalena Cyrek Sektorowe charakterystyki państw UE wobec alternatywy konkurencyjność – spójność społeczna Michał Gabriel Woźniak Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju Marianna Księżyk Bariery realizacji  koncepcji zrównoważonego rozwoju występujące w Polsce Marek W. Kozak Konflikty wokół nowego paradygmatu a rozwój regionalny Polski po 1990 roku Łukasz Jabłoński Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002–2010 Jakub Bartak Uwarunkowania redukcji nierówności dochodowych w Polsce Anatoliy Tkach, Tadeusz Pliszka Sytuacja demograficzna Polski implikacją dla zintegrowanego rozwoju Dariusz Firszt Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki Małgorzata Wosiek Stan i perspektywy rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce Małgorzata Adamska-Chudzińska Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami Anna Wróbel Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce Izabela Stalończyk Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy Jan Polcyn Zastosowanie Data Envelopment Analysis jako miernika zróżnicowania edukacyjnego regionów Paweł Frączek Energetyka jądrowa a modernizacja sektora energii w Polsce Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska Wpływ działalności sektora bankowego na zrównoważony rozwój Krzysztof Surówka Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego Iwona Koza Koncepcje poprawy funkcjonowania samorządu powiatowego w Polsce. Badanie funkcjonowania powiatów ziemskich metodą strumieniową Przemysław Kobus, Janusz Zrobek Wiedza rynkowa w strategiach rozwoju lokalnego obszarów słabo rozwiniętych Małgorzata Leszczyńska Ocena społecznego zrównoważenia rozwoju w Polsce według kryterium dynamiki dochodów gospodarstw domowych Anna Barwińska-Małajowicz, Katarzyna Puchalska Odrabianie dystansu rozwojowego w województwie podkarpackim w kontekście bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rynku pracy Witold Modzelewski Spadek efektywności fiskalnej podatków będących dochodem budżetu państwa na przykładzie podatku od towarów i usług Magdalena Rękas Wsparcie rodziny w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w Polsce w latach 1992–2013 Bożena Sowa Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej Maria Bosak, Paweł Majka Wpływ regulacji prawa finansów publicznych na stosunek pracy w świetle przemian zachodzących na krajowym rynku pracy Marcel Kamba-Kibatshi L’impact de l’impôt foncier sur l’évolution des recettes propres des gouvernements locaux dans les années 2008–2012Wskazówki dla autorów

Skip to content