[wcas-search-form]

30.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 38 (2/2014)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Michał Gabriel Woźniak Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. „O lepszy ład społeczno-ekonomiczny”, opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014 Marek Leszczyński Państwo „wycofane”. O sankcjonowaniu nierówności społecznych Dorota Kuder Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju Agata Kubiczek Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów? Damian S. Pyrkosz Integrating Culture into (Sustainable) Development – Values, Implications and Dilemmas Wioletta Nowak Development Effectiveness of Foreign Assistance Małgorzata Gasz Strategia Europa 2020 – założenia i perspektywy realizacji Łukasz Jabłoński, Tomasz Misiak Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995–2008. Część 1: Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB „per capita” Grzegorz Malinowski Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku Tomasz Zalega Upadłość konsumencka a zadłużanie się miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu Małgorzata Leszczyńska Procesy rozwojowe w Polsce w świetle przemian dochodów w instytucjonalnym  sektorze gospodarstw domowych Patrycja Graca-Gelert Wpływ funduszy unijnych na zróżnicowanie dochodów w Polsce  – przykład dopłat bezpośrednich i rent strukturalnych Błażej Łyszczarz Dynamika regionalnych nierówności w zdrowiu w Polsce Anna Hnatyszyn-Dzikowska Powszechne zabezpieczenie zdrowotne w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju         201 Ewelina Rabiej Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia – szansa czy zagrożenie dla województwa podkarpackiego? Jarosław Poteraj Systemy emerytalne w Dominikanie i Haiti: bogactwo i bieda na jednej wyspie Wojciech Kozioł Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej Małgorzata Wosiek Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce przez pryzmat międzynarodowych porównań Marlena Piekut Ochrona projektów wynalazczych w ujęciu regionalnym Anita Mrówka Ekonomiczne znaczenie pracy w perspektywie historycznej Justyna Pawlak Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji Jurij Renkas Produktywność pracy i wolnorynkowy kurs walutowy a rozwój ekonomiczny Ukrainy Katarzyna Puchalska Miejsce przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w gospodarce polskiej Marcel Kamba-Kibatshi Les effets et l’impact de la crise financière sur le marché financier et de banques polonaises Anna śleszyńska-świderska Konsumpcja a wzrost gospodarczy w Polsce. W cieniu globalnego kryzysu gospodarczego Kazimierz Cyran Dochód jako czynnik różnicujący zachowania konsumentów na rynku żywności (na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego) Sławomir Dybka Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym Marta Kawa, Maria Grzybek Znaczenie spółdzielni telekomunikacyjnej w rozwoju środowisk wiejskich woj. podkarpackiego na przykładzie Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące Gabriela Czapiewska Współczesne wyzwania i zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich Pomorza  Wskazówki dla autorów

Skip to content