[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 40 (4/2014)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Tomasz M. Budzyński Kryteria oceny ofert w dialogu konkurencyjnym w procesie zamówień publicznych Adam Czudec Znaczenie transferów zewnętrznych w kształtowaniu stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego Zofia Dolewka Bezpieczeństwo finansowe miast wojewódzkich Paweł Dziekański Analiza zróżnicowania kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego Marcin Grad Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego Bogumiła Grzebyk, Alina Walenia Zadania instytucji zarządzających w procesie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w regionach Polski Wschodniej Agnieszka Jachowicz Partnerstwo publiczno-prywatne a efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu Sławomir Jankiewicz Powierzenie usług spółce komunalnej a dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Michał Jędrzejczyk Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny gminy Mariusz Koroblowski Niektóre aspekty prawne finansowania zadań publicznych samorządu terytorialnego Iwona Lubimow-Burzyńska Mierniki realizacji zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań oświatowych, jako element poprawy efektywności finansów publicznych Bogdan Ludwiczak Efektywność wydatków powiatów wschodniego regionu Polski w latach 2008–2012 Justyna Łukomska-Szarek Budżetowanie partycypacyjne jako instrument współzarządzania sferą publiczną Renata Marks-Bielska, Wojciech Dereszewski, Bożena Zaborowska Rola i znaczenie inwestycji w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Kurzętnik w latach 2007–2013 Anna Milewska Determinanty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty Magdalena Miszczuk Czynniki ryzyka w systemie finansowym gmin Renata Nesterowicz Ocena sytuacji finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce Agnieszka Parlińska Zadłużenie samorządów gminnych w Polsce w latach 2005–2012 Monika Pasternak-Malicka Efekt Laffera w kontekście podatku od nieruchomości na przykładzie gminy Wiązownica Franciszek Piontek Wybrane koncepcje i procedury zarządzania „integracją na rzecz rozwoju” Bartosz Romowicz Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na poziom zadłużenia wybranych gmin województwa podkarpackiego Łukasz Satoła Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości) Alicja Sekuła Wpłaty na część regionalną subwencji ogólnej – aspekty teoretyczne oraz doświadczenia praktyczne (ze szczególnym uwzględnieniem dochodów województwa mazowieckiego) Piotr Sołtyk Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego Katarzyna Szara Znaczenie finansów jednostki samorządowej w realizacji działań inwestycyjnych Joanna śmiechowicz Wydatki inwestycyjne województw w Polsce w warunkach kryzysu finansów publicznych i wejścia w życie indywidualnych limitów zadłużenia samorządów Magdalena ślebocka, Aneta Tylman Zielona gospodarka a finansowo-prawne dylematy zrównoważonego rozwoju Katarzyna Wójtowicz Podział zadań publicznych między państwo a samorząd a problem zapewnienia stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego Anna Wójtowicz-Dawid Prawo zamówień publicznych jako narzędzie interwencjonizmu gospodarczego Paweł Zawora, Jolanta Zawora Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania działalności inwestycyjnej samorządów lokalnych Renata Przygodzka Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin Wskazówki dla autorów Wykaz osób recenzujących teksty zgłoszone do publikacji w roczniku 2014 czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – zeszyty nr 37–40

Skip to content