[wcas-search-form]

36.72 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 42 (2/2015)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Michał Gabriel Woźniak O ćwierćwieczu polskiej transformacji. Refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Część II – lekcje na przyszłość Adam Gwiazda Nierozwiązany problem nierówności Barbara Przybylska-Czajkowska Mitologia nierówności. Próba dekonstrukcji Marianna Księżyk Płaca godziwa jako instrument harmonizowania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski w ramach UE Agata Szydlik-Leszczyńska, Marek Leszczyński Aktywna polityka społeczna w rozwiązywaniu kwestii społecznych Mieczysław Dobija Organizacja systemu finansowego i priorytety zarządzania w państwach tworzących integracyjną strefę walutową Аnatoliy Ткаch Цивилизационные вызовы и формирование финансового институционализма Tomasz Potocki Rozwój systemu finansowego i jego wpływ na redukcję ubóstwa – rola inkluzji finansowej i świadomości finansowej Mariola Zalewska Zrównoważona konsumpcja i produkcja – nierówności w krajach Unii Europejskiej Tomasz Zalega Konsumpcja osób starszych w Polsce Elżbieta Szul Obrazowanie współczesnego konsumenta – ujęcie socjologiczne Marcin Lange Nierówności dochodowe a wybrane problemy społeczne w krajach Unii Europejskiej Joanna Głuch Wysokość redystrybucji dochodu krajowego a skala nierówności dochodowej. Przykład Szwecji i USA Marcin Szewczyk Dwa lata unijnej strategii dla Romów: niesprawiedliwa równość społeczna czy wymóg spójności gospodarczej? Jarosław Poteraj Nierówności emerytalne w kraju równika: przypadek Ekwadoru Elżbieta Inglot-Brzęk Kapitał społeczny – od modelu teoretycznego do rozwiązań pragmatycznych Ewa Gruszewska Instytucje a akumulacja kapitału rzeczowego we współczesnej gospodarce Agata Kubiczek Przestępczość gospodarcza – czy można ją ograniczyć? Teresa Miś Rola kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Wiesława Kuźniar Postawy lokalnej społeczności wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji Maria Grzybek, Wiesław Szopiński Działania organów państwowych i administracji samorządowej w ocenie właścicieli gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego Małgorzata Gasz Dysproporcje w zakresie rozwoju innowacyjności w państwach Unii Europejskiej Małgorzata Wosiek Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Część II: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju Agata Surówka Innowacyjność w województwach Polski Wschodniej jako kluczowy czynnik konkurencyjności Sławomir Kuźmar Rola instytucji rynku pracy w Polsce w latach 2000–2011 Małgorzata Król Dywersyfikacja form zatrudnienia a nierówności społeczne Anna Barwińska-Małajowicz Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne Justyna Pawlak Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju Marta Kawa Istota czynnika ludzkiego w organizacjach spółdzielczych Magdalena Huculak Wybrane przyczyny trudności w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w kontekście zintegrowanego rozwoju Michał Trziszka Karta pracy w modelu teleworkingu Anna Michalska Komunikacja interpersonalna jako element zarządzania w jednostce oświatowej Halina Stańdo-Górowska Model kapitału ludzkiego a wysokość wynagrodzenia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Marcel Kamba-Kibatshi Impact of monetary policy of the Central Bank on the inflation rate in the Demo­cratic Republic of Congo: Instruments, implementation and results Wskazówki dla autorów

Skip to content