[wcas-search-form]

32.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 43 (3/2015)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Małgorzata Słodowa-Hełpa Odkrywanie na nowo dobra wspólnego Małgorzata Adamska-Chudzińska Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Małgorzata Leszczyńska Człowiek i jego rozwój w świetle koncepcji integrujących nauki ekonomiczne i społeczne Damian S. Pyrkosz Man and Relationships in Economy – The Sustainable Development Perspective Krystyna Leśniak-Moczuk Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie? Paweł Młodkowski, Serikzhan Tastulekov Model for Public-Private Partnership in the Tax-Free Setup Grzegorz Malinowski, Jacek Tomkiewicz Koncepcja globalnego podatku majątkowego Maria Kola-Bezka Zmiany w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów NUTS 3 w Europie środkowo-Wschodniej w latach 1999–2011 Patrycja Zwiech Nadwyżka dochodów rozporządzalnych nad wydatkami a subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Zofia Wyszkowska Konwergencja wydatków na opiekę zdrowotną w państwach Unii Europejskiej – zarys problematyki Marek Kunasz Analiza syntetycznych miar sytuacji zdrowotnej ludności  w krajach unijnych Ewelina Rabiej Polityka Unii Europejskiej wobec personelu medycznego – narzędzie zrównoważonego rozwoju społecznego? Zofia Wyszkowska Koszty leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych w opiniach respondentów Magdalena Czerwińska Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie Mariola Wiater Etyczne aspekty modernizacji polskiej służby cywilnej w świetle koncepcji New Public Management Magdalena Cyrek Sektorowe uwarunkowania reakcji na impulsy kryzysowe w krajach Unii Europejskiej Paweł Frączek, Agnieszka Majka Kultura energetyczna krajów Unii Europejskiej Ryszarda Bolonek Rola sfery badawczo-rozwojowej w zintegrowanym rozwoju Polski na lata 2014–2020 Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990–2014 Maciej Masłowski Informatyzacja jako wyznacznik zintegrowanego rozwoju państwa Marek Jabłoński Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy Katarzyna Kuźniar-Żyłka Formy kapitału dla sektora kreatywnego gospodarki Grzegorz Droba Klasa kreatywna i przemysł kreatywny w województwie podkarpackim Stefania środa-Murawska, Krzysztof Rogatka, Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Justyna Chodkowska-Miszczuk środowisko przyrodnicze a planowanie przestrzenne Ewa Baran Możliwości rozwoju pogranicza polsko-słowackiego Wioletta Nowak Azjatycki model pomocy rozwojowej Людмила Головкова Стратегия развития корпоративного сектора экономики Украини в контексте евроинтеграции Виктория Коломиец Интеграция Украины в мировую экономику Jurij Renkas Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi Aigul Tastulekova Socio-Economic Effects of National IPO Program in Kazakhstan Алла М. Якимова Системный подход в исследовании социально-экономической безопасности Marcel Kamba-Kibatshi La demande de monnaie en République Démocratique du Congo dans les années 2004–2012   Wskazówki dla autorów

Skip to content