[wcas-search-form]

35.64 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 44 (4/2015), cz. I

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

Rok wydania

ISSN

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Piotr Adamczewski Informatyczne wspomaganie organizacji inteligentnej na przykładzie polskiego sektora MSP Daniel Biczysko Marketing internetowy Uniwersytetu Łódzkiego i jego wpływ na opinie studentów Germanas Budnikas Creation of User’s Online Behaviour Analysis Model for Increase of an Enter-prise Competitiveness Roman Chorób, Elżbieta Chorób Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego Adam Czerwiński Związek między jakością informacji w serwisach WWW związanych ze zdrowiem a ich rankingami Sławomir Czetwertyński Nieautoryzowane kopiowanie dóbr informacyjnych w erze Internetu Katarzyna Dębkowska Efektywność wykorzystania e-usług w działalności polskich przedsiębiorstw Dariusz Dobrowolski, Paweł Kapłański, Zdzisław Łojewski, Andrzej Marciniak Ontologiczna inżynieria wiedzy Tomasz Dziechciarz, Waldemar Zadworny Wykorzystanie witryn internetowych powiatów i gmin dla marketingu turystyki (na przykładzie Podkarpacia i Lubelszczyzny) Barbara Fura Zróżnicowanie poziomu rozwoju zrównoważonego województw Polski z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej Wojciech Golus, Zdzisław Łojewski Platformy edukacyjne z neuronowym sprzężeniem zwrotnym – zestaw badawczy Beata Gontar, Anna Pamuła Akceptacja wybranych usług Smart City przez osoby starsze, Anna Grądziel Ujawnianie kapitału intelektualnego wyzwaniem informacyjnej funkcji rachunkowości w dobie gospodarki opartej na wiedzy Marta Grądziel Wiedza i innowacje podstawą tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak Instrument „Łącząc Europę” w aktywizacji współpracy i osiąganiu celów społeczeństwa informacyjnego Alina Grynia Znaczenie sektora ICT w podnoszeniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Litwy Ryszard Hall Ewolucja systemu certyfikacji ECDL – wpływ zmian w procedurze oceny egzaminów na jakość systemu certyfikacji Liliana Hawrysz E-usługi publiczne Katarzyna Hys Przestrzenna alokacja producentów motoryzacji na świecie a aspekty telematyki transportu Dorota Jegorow Bariery w informatyzacji Polski Wschodniej Bogusław Kaczmarek Wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw i menedżerów – zarys problematyki Beata Kasprzyk Wykluczenie społeczne a cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Oskar Kiercz Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Unii Europejskiej Mieczysław Jan Król, Piotr Sewer Król Model proporcjonalnego hazardu Coxa jako statystyczna metoda wyznaczania determinant jakości życia w grupie chorych leczonych onkologicznie Viera Kuzmiąinová, Peter Kuzmiąin Utilization of Statistical Methods in the Evaluation of the Business Environ-ment of Slovakia Marcin Krzesaj Ocena jakości informacji dotyczących zdrowia na stronach WWW, Regina Laąakevič Społeczeństwo informacyjne Litwy: teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju Piotr Ładny Neutralność sieci – dogmat czy postulat Paweł Łukasik Wykorzystanie metod komunikacji w organizacjach Polski południowej Renáta Madzinová The Role of Implementation New Technologies in Medium-Sized Enterprises in Selected Regions Marek Makowiec Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania Marek Matulewski Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w gospodarce łowieckiej Zygmunt Mazur, Hanna Mazur Problemy informatyzacji w sektorze publicznym Gabriel Nowacki Zagrożenia terrorystyczne na świecie   Wskazówki dla autorów   Wykaz osób recenzujących teksty zgłoszone do publikacji w roczniku 2015 czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – zeszyty nr 41–44

Skip to content