[wcas-search-form]

35.64 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 44 (4/2015), cz. II

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak Strategia „Europa 2020” a innowacyjność funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej Teresa Mendyk-Krajewska, Zygmunt Mazur, Hanna Mazur Mobilna dostępność Internetu w społeczeństwie informacyjnym – rozwój i zagrożenia Ireneusz Miciuła Kanały dostępu przedsiębiorstw do konsumentów w gospodarce elektronicznej na rynku zintegrowanej przestrzeni europejskiej Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Katarzyna Zeug-Żebro Zastosowanie statystyk przestrzennych w analizie dostępności do infrastruktury ICT w Polsce Mirosław Moroz Dynamika rozwoju e-biznesu w Polsce – analiza porównawcza w układzie regionalnym Yuriy Pachkovsky Społeczeństwo informacyjne: nowe wyzwania dla rozwoju e-commerce na Ukrainie Anna Pamuła Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych – rola edukacji w procesie angażowania odbiorców w rozwój rynku energii Agnieszka Piasecka Zaufanie a zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w warunkach społeczeństwa wiedzy Przemysław Pietrzak Informacja jako towar w biurze rachunkowym Przemysław Polak Serwisy społecznościowe w roli tradycyjnego serwisu internetowego organizacji – badanie opinii użytkowników Krystyna Polańska, Aleksander Wassilew Analizy big data w serwisach społecznościowych Arkadiusz Potocki Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski – badania pilotażowe Ewa Prałat Elektroniczne rozwiązania w zamówieniach publicznych Danuta Rozpędowska-Matraszek Dynamic Panel Models in the Analysis of Healthcare Functioning in Groups of Similar Powiats Anna Rybak E-commerce a wielokanałowa strategia marketingowa Sylwia Sagan Miejsce wiedzy i zarządzania wiedzą w lubelskich organizacjach Jolanta Sala, Halina Tańska Integracja życia gospodarczego i społecznego poprzez ICT Maria Sarama Przestrzenne zróżnicowanie zakresu korzystania z usług i zasobów internetowych przez mieszkańców województwa podkarpackiego Iveta Sedláková From crisis to success Adam Skrzypek Model Cloud Computing w społeczeństwie informacyjnym Elżbieta Skrzypek Miejsce e-learningu w zarządzaniu wiedzą Yurij Slyusarchuk, Colin F. Hales, Olga Slyusarchuk Cognitive technologies in management Robert Stanisławski Zdolność do innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce warunkiem ich rozwoju i podnoszenia konkurencyjności rynkowej Piotr Szczypa Informacja ekologiczna – współczesne dylematy Grzegorz Szymański, Robert Stanisławski Open innovation jako przykład czynnika stymulującego e-commerce wśród polskiego sektora MSP Dorota Tokarska Funkcjonalność strony internetowej szkoły ponadgimnazjalnej Jan Trąbka Znaczenie systemów klasy Enterprise Content Management (ECM) dla przedsiębiorstw oraz ich perspektywy technologiczne i rynkowe Martin Voloąin, Darina Voloąinová Perspectives of Management in the Time of Knowledge Economy and Information Society Katarzyna Warzecha Stan posiadania i wykorzystywanie nowoczesnych środków komunikacji przez śląską młodzież oraz ryzyko uzależnienia od nich Jędrzej Wieczorkowski Zagadnienia społeczne i prawne w koncepcji big data Sławomir Wilk Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w województwie podkarpackim w opinii mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej Jolanta Wojnar Tempo rozwoju ICT w Polsce oraz syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych Jarosław Wołkonowski Polityka państwa litewskiego w kontekście kształcenia kadry ICT w latach 2004–2014 Andrzej Wójcik Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w ujęciu przedsiębiorstw Marcin Wyskwarski SaaS – poziom jakości usług z punktu widzenia małych przedsiębiorstw Paweł Zawora, Jolanta Zawora Instytucjonalne wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego   Wskazówki dla autorów Wykaz osób recenzujących teksty zgłoszone do publikacji w roczniku 2015 czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – zeszyty nr 41–44

Skip to content