[wcas-search-form]

39.96 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 45 (1/2016)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Table of Contents Содержание Beata Tarczydło Konsument digitalny i jego zachowania. Przegląd badań Grzegorz Mazurek Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu Honorata Howaniec Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na lojalność konsumentów wobec marki Marcin Awdziej, Magdalena Krzyżanowska, Jolanta Tkaczyk Motywowanie do współtworzenia wartości – rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej „Polakpotrafi.pl” Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Mariola Grzybowska-Brzezińska Zmiany wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych w latach 1993–2013 Marlena Piekut, Krystyna Gutkowska Uwarunkowania wydatków na łączność w wiejskich gospodarstwach domowych Olgierd Witczak Uwarunkowania społeczno-demograficzne korzystania z mediów cyfrowych w urządzeniach mobilnych Beata Sagan Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość (zarys problemu) Mira Malczyńska-Biały Alternatywne sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce wobec digitalizacji rynku Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz, Beata Gierczak Dywergencja zachowań konsumenckich na przykładzie rynku turystycznego Agnieszka Doczekalska, Jolanta Tkaczyk Postawy konsumentów dóbr kultury w Internecie wobec prawa autorskiego na przykładzie fanów mangi Krzysztof Andruszkiewicz Zachowania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych w dobie digitalizacji rynku Maciej Schulz Oczekiwania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska Maria Grzybek Selected Aspects of the Behaviour of People who Buy Organic Food as Illustrated by the Opinions of Respondents from the Podkarpackie Voivodeship Maria Jeznach, Agnieszka Koperska Wybrane aspekty zachowań nabywców innowacyjnych makaronów w świetle przeprowadzonych badań Sławomir Dybka The Importance of the Country of Origin of the Products in the Purchase Decisions under Globalisation and Digitalisation of Consumption Stanisław Sudoł Nauki o zarządzaniu i marketing Mieczysław Adamowicz, Aneta Krasuska Komunikacja marketingowa a zachowania nabywców na rynku towarów konsumpcyjnych Jacek Dziwulski Strategie marketingowe w dobie społeczeństwa informacyjnego Marta Kawa The Marketing Strategies of Modern Cooperative Enterprises (as Illustrated by Cooperative Banks) Robert Nowacki Innowacyjność usług marketingowych a ich użyteczność w procesach zarządzania przedsiębiorstwem Krzysztof Adamowicz, Piotr Szczypa Ujawnienia działań marketingowych w rachunku kosztów cyklu życia lasu Bogdan Wierzbiński The Significance of Information and Communication Technologies in the Development of the Strategic Advantage of SMEs in South-Eastern Poland Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska Zastosowanie Internetu w kształtowaniu orientacji na klienta w świetle wyników badania ilościowego Wiesława Kuźniar, Wiesław Szopiński The Use of Social Media by Local Government Units to Communicate with Stakeholders Joanna Petrykowska Komunikacja marketingowa w „social media” jako przejaw digitalizacji Grzegorz Hajduk Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów Jacek Kall Planowanie komunikacji mobilnej marki Tomasz Surmacz Diversification of Expectations and Buying Behaviours of Internet Users in the Context of Brand Activities in Social Media Paulina Zielińska Rola zaangażowania nowoczesnych konsumentów w zarządzaniu marką Stanisław Kaczmarczyk Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych przez internet w badaniach marketingowych Beata Marciniak Digitalizacja procesu realizacji jakościowych badań marketingowych – szanse i zagrożenia Dawid Jan Szostek Dostęp do informacji o organizacji na przykładzie sprzężenia zwrotnego z badania opinii pracowników Dariusz Dąbrowski Sposoby zbierania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów Marcin Lewicki Informacja na stronie sklepu internetowego jako instrument kreowania wartości dla klienta Kazimierz Cyran Online Food Distribution from the Perspective of Food Producers Paweł Waniowski Strategie cenowe sklepów internetowych Adam Rudzewicz Reklama w Internecie w opinii internautów Agnieszka Rybowska Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów Iwona Oleniuch Wykorzystanie stron internetowych w generycznej promocji żywności tradycyjnej w Polsce Wioletta Krawiec Wykorzystanie koncepcji marketingu doświadczeń do budowania funkcjonalnych stron WWW Mariola Grzybowska-Brzezińska, Małgorzata Grzywińska-Rąpca Viral Marketing Instruments and Consumer Attitudes Towards Brand Dariusz Oczachowski Ograniczenia wielokanałowej komunikacji w podtrzymywaniu partnerskich relacji z klientami. Doświadczenia amerykańskiego rynku samochodowego Joanna Wyrwisz Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami Andrzej Bajdak „Marketing automation” – systemy wspierające i łączące pracę działu marketingu i działu sprzedaży Alina Oczachowska Wybrane działania marketingowe na rzecz obiektu turystycznego hotelu Aquarius SPA. Studium przypadku Tomasz Hermaniuk The Quality of Insurance Services Package in the Opinion of Direct Purchase Insurance Customers Andrzej Kowalkowski Rola doradcy w sprzedaży produktu finansowego Magdalena Maciaszczyk Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. Nasilenie postaw prosumenckich Piotr Cyrek The Recognisability of the Fair Trade Idea in the Context of Universal Access to Information Wskazówki dla autorów

Skip to content