[wcas-search-form]

39.96 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 46 (2/2016)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Michał Gabriel Woźniak Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych Monika Bąk Znaczenie ładu instytucjonalnego dla rozwoju kapitału ludzkiego i sukcesu procesów transformacji państw posocjalistycznych Franciszek Piontek „Integracja” i jej znaczenie dla zarządzania kapitałem ludzkim Michał Gabriel Woźniak W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki Jerzy Żyżyński Pieniądz i spójność procesów ekonomicznych Marianna Księżyk Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UE Leszek Klukowski Koncepcje modernizacji: zarządzania długiem publicznym oraz strategii długu Riccardo Valente ‘Capital’ Accumulation, Economic Growth and Income Distribution: Different Theories and 20th and 21st Century Evidence Adam Michalik Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków Małgorzata Dziembała Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej Tomasz Zalega Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów Elżbieta Szul Konsumenci wobec innowacyjnych produktów Dorota Murzyn Rozwój innowacji społecznych w Polsce w ramach programu Kapitał Ludzki 2007–2013 Anetta Barska, Joanna Wyrwa Problemy społeczne – wyznacznikiem kierunków rozwoju innowacji społecznych w Polsce Ryszarda Bolonek Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo–rozwojowego Bogdan Rogoda Zarządzanie konfliktem i przeciwdziałanie mobbingowi a intensyfikacja procesów innowacyjnych Natalia Iwaszczuk, Jadwiga Orłowska-Puzio, Ewa Kojder-Ogarek Rola innowacyjnych narzędzi finansowych w zapewnieniu stabilnego rozwoju przedsiębiorstw Krzysztof Badyda, Grzegorz Maciej Niewiński, Andrzej Patrycy, Wojciech Orzeszek Próba oszacowania kosztów wdrożenia konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania Małgorzata Adamska-Chudzińska Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie Marek Kunasz Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów unijnych Zbigniew Dokurno Wybrane modele kapitału ludzkiego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy w Polsce Marek W. Kozak Kapitał społeczny a zintegrowane inwestycje terytorialne w Polsce Elżbieta Kuchta Budowanie kapitału społecznego poprzez kształtowanie postaw na przykładzie małych miast i obszarów wiejskich Małopolski Beata Kasprzyk Proces emigracji i zamierzenia emigracyjne kapitału społecznego z Polski w ostatniej dekadzie Justyna Pawlak Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie Piotr Adamczewski Organizacje inteligentne w zintegrowanym rozwoju gospodarki Anna Michalska System motywacyjny jako element kultury organizacyjnej Anna Pietruszka-Ortyl Dysfunkcje i patologie kultury organizacyjnej w perspektywie Polski Paweł Bielawski Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych wyceny akcji spółek giełdowych Ирина Колесникова Развитие человеческого и инновационного потенциала Беларуси Marcel Kamba-Kibatshi L’influence des petites et moyennes entreprises au développement économique de la République Démocratique du Congo Wskazówki dla autorów

Skip to content