[wcas-search-form]

41.04 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 47 (3/2016)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści   Michał Gabriel Woźniak The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development Mieczysław Dobija Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności – laboryzm Tomasz Zalega Consumption Megatrends in the Conditions of Globalization Krystyna Leśniak-Moczuk Globalne oblicze wolności gospodarczej i integracji społecznej Marek Leszczyński Bezpieczeństwo ekonomiczne w dobie hiperglobalizacji Anatoliy Tkach Институциональные предпосылки формирования парадигмы экономической безо- пасности Иван Рекун Создание условий экономической безопасности предприятия: институциональные изменения Łukasz Jabłoński Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego Wojciech Kosiedowski Wpływ globalnego kryzysu finansowego na spójność gospodarczą państw Europy środkowo-Wschodniej Damian S. Pyrkosz Financialization of Values – An Institutional Anatomy of the Financial Crisis Maciej F. Breksa Kto jest odpowiedzialny za kryzys finansowy z 2008 roku? Natalia Iwaszczuk, Bartosz Łamasz, Jadwiga Orłowska-Puzio Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajów Marianna Księżyk Podstawowe źródła prekaryzacji społeczeństwa we współczesnych krajach gospodarki rynkowej Bogumiła Mucha-Leszko Polityka społeczna jako instrument spójności Unii Europejskiej Katarzyna Wójtowicz Rola polityki fiskalnej w ograniczaniu nierówności dochodowych w warunkach kryzysu ekonomicznego – dowiadczenia wybranych państw UE Magdalena Tusińska Włączenie społeczne w krajach Unii Europejskiej – refleksja na półmetku realizacji strategii Europa 2020 Barbara Przybylska-Czajkowska Polityka inkluzji – iluzja równości? Rafał Tuziak Nierówności społeczno-ekonomiczne a koncepcje sprawiedliwości dystrybutywnej Amartyi Kumar Sena i Johna Rawlsa Jarosław Klebaniuk Psychologiczne uwarunkowania postaw studentów ekonomii wobec redystrybucji Тамара Ткач Профессиональное выгорание у менеджеров Marta Danecka Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Marcin Szewczyk Prowzrostowa orientacja polityki wobec Romów w Europie Riccardo Valente Mainstream and Heterodox Sources of Endogenous Growth: Some Linkages and the Role of Income Distribution Agnieszka Witoń Czy wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się musi prowadzić do zwiększenia nierówności dochodowych? Przykład krajów Afryki Subsaharyjskiej z wykorzystaniem analizy skupień Barbara Piontek Znaczenie państwa w kształtowaniu uwarunkowań dla rozwoju przedsiębiorczości Marta Ostrowska Dynamika procesów gospodarczych w skali mikro a problem nierówności społecznych w państwach BRICS Marcel Kamba-Kibatshi Impact du commerce international sur le développement économique de la République Démocratique du Congo Wioletta Nowak Rywalizacja handlowa Unii Europejskiej i gospodarek wschodzących w Afryce Andrii Chuzhykov System Clustering of Media Space in Ukraine: Economic and Social Analysis Małgorzata Gasz Zróżnicowanie rozwojowe Polski w latach 2004–2014 na tle innych państw Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia Patrycja Graca-Gelert Household Income Inequality in Poland from 2005 to 2013 – A Decomposition of the Gini Coefficient by Socio-Economic Groups Aneta Mikuła Nierówności społeczne w Polsce Monika Utzig Zróżnicowanie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych Jurij Renkas Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu Barbara Oliwkiewicz Wynagrodzenie godziwe absolwenta studiów wyższych w Polsce w aspekcie modelu kapitału ludzkiego Marek Sobolewski Nierówność płci na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego   Wskazówki dla autorów

Skip to content