[wcas-search-form]

36.72 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści  Michał Gabriel Woźniak Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych Eliza Frejtag-Mika, Katarzyna Sieradzka Reformy strukturalne jako antidotum na nierówności społeczne Bogumiła Mucha-Leszko, Katarzyna Twarowska Potencjalne zagrożenia z przyjęcia wspólnej waluty w Polsce w świetle doświadczeń Hiszpanii i wyników gospodarczych wybranych krajów strefy euro Maryna Radyeva Интеграция Украины в международное финансовое пространство: тенденции и перспективы Людмила Головкова Интеллектуальный капитал страны как основа социально-экономической безопасности Ewa Polak Jakość życia w polskich województwach – analiza porównawcza wybranych regionów Dorota Miłek, Paulina Paluch Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów Joanna Pikul Zadowolenie z życia i perspektyw na przyszłość a obiektywne i subiektywne czynniki sytuacji życiowej Elżbieta Szczygieł, Teresa Piecuch Rozkłady dochodów przedsiębiorców i ich użyteczność na tle innych grup społeczno-ekonomicznych Halina Stańdo-Górowska Badanie wynagrodzeń minimalnych opartych na modelu kapitału ludzkiego Anna Jonkisz-Zacny Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych Maciej Holko Krytyka modeli statycznej równowagi – perspektywa postklasyczna Marcel Kamba-Kibatshi Réforme du secteur minier en République Démocratique du Congo dans le contexte des problèmes de gouvernance et les perspectives du développement économique Yevgen Panchenko, Maryna Kiriakova Practices of Corporate Social Responsibility in Ukraine Jarosław Poteraj Emerytury weteranów wojny futbolowej. Analiza porównawcza systemów emerytalnych Hondurasu i Salwadoru Barbara Piontek, Krzysztof Macha Kategoria „zdrowie” i „choroba” i ich implikacje dla zarządzania systemem ochrony zdrowia Justyna Kujawska Zróżnicowanie w dostępie do onkologicznych usług zdrowotnych w województwach Polski Zofia Wyszkowska Jakość usług oferowanych przez sanatoria Anna Murawska Bezpieczeństwo publiczne i drogowe jako uwarunkowanie jakości życia mieszkańców miast wojewódzkich w Polsce Marcin Spychała Zmiany w strukturze oraz intensywności pomocy regionalnej w Polsce Joanna Nowakowska-Grunt, Barbara Kiełbasa Kwestie nierówności w systemie wsparcia bezpośredniego w krajach Unii Europejskiej w świetle nowego budżetu na lata 2014–2020 Dorota Jegorow Obniżenie zdolności do generowania dochodów własnych województw – bariera w absorpcji funduszy europejskich Bogumiła Grzebyk Motywy i źródła finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych i poza nimi Ewa Baran, Ewa Kubejko-Polańska Ośrodki miejskie czynnikiem rozwoju obszarów problemowych regionu Polski Wschodniej Beata Piasny Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w Polsce Bożena Tuziak Autorytet władz gminnych jako element kapitału społecznego a nierówności w rozwoju na poziomie lokalnym Piotr Sołtyk Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego Monika Pitera ¬ródła finansowania organizacji pozarządowych w Polsce – na przykładzie województwa podkarpackiego Marta Kawa, Wiesława Kuźniar Spółdzielnie socjalne jako instytucje odpowiedzialności społecznej Estera Machowska Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania spółdzielni socjalnych – studium przypadku Марина Милушина Oсобенностей эмоционального состояния детей в спортивной деятельности (на примере тхэквандо) Wskazówki dla autorów

Skip to content