[wcas-search-form]

39.96 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 50 (2/2017)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Michał Gabriel Woźniak Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski   Stanisław Ryszard Domański O spójności polityki monetarnej ze strategią rozwoju (mechanizm destrukcji innowacyjności gospodarki w Polsce w latach 1990–2015)   Małgorzata Kożuch Innowacje jako narzędzia rozwoju zrównoważonego   Bogumiła Mucha-Leszko Wzrost gospodarczy i proces konwergencji Polski i Słowacji w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej   Anna Malina, Dorota Mierzwa Wzrost gospodarczy a stabilność makroekonomiczna krajów Europy środkowo-Wschodniej na tle gospodarki Niemiec w latach 2000–2013   Leszek Klukowski Materializacja rodzajów ryzyka w zadłużeniu publicznym Polski w XXI wieku. Kierunki działań sanacyjnych   Joanna Spychała, Marcin Spychała Polityka fiskalna jako stabilizator koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 2000–2014   Małgorzata Gajda-Kantorowska Koszty bankructwa państwa   Mieczysław Dobija Ekonomiczne podstawy geopolitycznego projektu Międzymorza   Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalno­ści badawczo-rozwojowej   Damian Juszczyk, Ewa Kojder-Ogarek, Joanna Czyżowska Inwestycje przedsiębiorstw w świetle krajowej sytuacji ekonomicznej   Ireneusz Soliński, Mieczysława Solińska, Kinga Turoń, Mateusz Matusik Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej szansą wzrostu innowacyjności gospodarki   Grzegorz Maciej Niewiński, Krzysztof Badyda, Jakub Kopałka Funkcjonowanie polskiego rynku gazu na tle Europy   Elżbieta Jędrych, Dariusz Klimek Innowacje w przemysłowym potencjale obronnym na świecie i w Polsce 1990–2016   Barbara Siuta-Tokarska Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MśP w Polsce   Tomasz Zalega Virtualisation of consumer behaviours of Polish seniors   Marek W. Kozak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT): faktyczna czy pozorna innowacja?   Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski Metodyka oceny skutków projektów podziału województw z użyciem analizy kosztów i korzyści   Mariusz Czupich Innowacyjność sektora samorządowego na przykładzie wybranych polskich miast   Dorota Miłek, Iwona Kantarek Przedsiębiorczość w rozwoju polskich regionów   Elżbieta Inglot-Brzęk Znaczenie roli władz samorządowych w kształtowaniu partycypacji obywatelskiej   Roman Chorób Innovative integration relations opportunity for development of Polish agribusiness and increase competitiveness of the economy   Ewa Korcelli-Olejniczak, Piotr Dworzański, Filip Piotrowski Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm   Monika Dorota Adamczyk Przygotowanie do emerytury w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego osób starszych – prezentacja wyników badania BALL – Be Active through Lifelong Learning   Małgorzata Adamska-Chudzińska Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+   Jan Polcyn Czynniki różnicujące kreowanie kapitału ludzkiego na przykładzie osiągnięć edukacyj­nych uczniów szkół ponadgimnazjalnych   Tomasz Kusio Podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych przed wejściem na rynek pracy   Jurij Renkas Kapitał kreatywności – pomiar i wynagradzanie Magdalena Cyrek   Praca i kapitał w generowaniu nierówności w Unii Europejskiej – aspekty sektorowe   Beata Glinkowska Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na funkcjonowanie firm   Zbigniew Wacławski Rola innowacji społecznych w rozwoju regionu województwa lubelskiego – przykłady dobrych praktyk   Wskazówki dla autorów

Skip to content