[wcas-search-form]

44.28 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 52 (4/2017)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Anna Murawska Wzrost poziomu wykształcenia ludności jako szansa dla rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Unii Europejskiej Mieczysław Dobija Niestandardowe źródła kapitału ludzkiego w rozwoju cywilizacji Michał Gabriel Woźniak Lessons from the Polish way of transformation Marek Leszczyński Bezpieczeństwo jako globalne dobro publiczne w kontekście problemu państw upadłych Małgorzata Wosiek Kapitał społeczny i jego relacje z czynnikami wytwórczymi Wojciech Kozioł Produktywność pracy w Polsce w przekroju województw Arkadiusz Tuziak Innowacyjność i kapitał ludzki w rozwoju regionu Renata śliwa, Piotr Waląg Industrializacja i deindustrializacja gospodarki. Przyczynek do dyskusji nad reindustrializacją gospodarki Polski Joanna Spychała Wpływ instrumentów polityki fiskalnej na wahania koniunkturalne w gospodarce polskiej Bogumiła Grzebyk Rola instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w podnoszeniu jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich Elżbieta Inglot-Brzęk JST a organizacje pozarządowe – modele współpracy Małgorzata Stec Public E-administration Condition and Perspectives in Podkarpackie Voivodship Tomasz Żminda, Jakub Bis Rola Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w zagospodarowaniui modernizacji kapitału ludzkiego miasta Lublin Anna Jonkisz-Zacny Aktywa jako czynnik intensyfikacji produktywności kapitału ludzkiego Adam Gwiazda Kontrowersyjna „polityka” kontroli urodzeń za pomocą aborcji Krystyna Leśniak-Moczuk Społeczeństwo równości czy zniewolone danetyzacją? Dorota Pekasiewicz, Agata Szczukocka Analiza rozwoju nowych technologii w gospodarstwach domowych w Polsce Zygmunt Mazur, Janusz Pec Analiza ryzyka II poziomu w 3-poziomowym hierarchicznym modelu zarządzania bezpie-czeństwem informacji uwzględniająca specyfiki statystyki publicznej Gabriel Nowacki Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w działaniach psychologicznych Rafał Tuziak „Big Data” w kontekście kapitału ludzkiego Jędrzej Wieczorkowski Akceptacja naruszenia prywatności w erze „Big Data” Anton Dyndar The influence of the Ukrainian and Polish population’s cultural activity on their economic development Dorota Chmielewska-Muciek Zależności korelacyjne kultury organizacyjnej z innowacyjnością małych przedsiębiorstw w Polsce Maryna Milushyna Corporative culture as an instrument of human resources management Kamil Augustyn Koncepcja oceny efektu spillover indywidualnej kreatywności pracowników przedsiębiorstw o zróżnicowanym stopniu know-how Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk Od edukacji do e-gospodarki. Kreatywność szansą na egalitaryzm globalny Katarzyna Rzepka, Janusz Czerny O humanizację myśli ekonomicznej Edyta Gąsiorowska-Mącznik Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości Zofia Wyszkowska Zarządzanie jakością usług medycznych w przychodniach lekarskich Paweł Łukasik Analiza problemów pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa Marek Makowiec Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych Maria Sarama Zmiany na rynku bankowości internetowej w Polsce w latach 2010–2015 Maciej Czaplewski Podstawowe trendy i kierunki zmian na polskim rynku telefonii mobilnej Teresa Mendyk-Krajewska Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych w aspekcie realizacji e-usług Marcin Krzesaj Ocena jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW Anna Pamuła, Beata Gontar Rower miejski w Łodzi – ocena użytkowników Ewa Prałat Możliwości elektronicznych zakupów na polskim rynku B2B Tomasz śpiewak Giełdowy rynek instrumentów pochodnych w Polsce – szanse i zagrożenia dla zintegrowanego rozwoju   Wskazówki dla autorów Wykaz osób recenzujących teksty zgłoszone do publikacji w roczniku 2017 czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – zeszyty nr 49–52

Skip to content