[wcas-search-form]

33.48 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 53 (1/2018)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Michał Gabriel Woźniak Jeszcze raz o potrzebie modernizacji kapitału ludzkiego Elżbieta Skrzypek Bariery dzielenia się wiedzą w organizacji w warunkach społeczeństwa informacyjnego Andrzej Limański, Ireneusz Drabik Powiązania sieciowe przedsiębiorstw na rynkach zaawansowanych technologii Andrzej M.J. Skulimowski Perspektywy rozwoju wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 Adam Czerwiński Wartość informacji w systemie informacyjnym w ocenie jej jakości Franciszek Grabowski, Justyna Stasieńko Termodynamika rozprzestrzeniania się informacji i wiedzy Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak Euroregiony a cyfryzacja Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego krajów Unii Europejskiej Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar Szanse realizacji strategii Europa 2020 w aspekcie poziomu edukacji w Polsce Roman Chorób Aspekty metodologiczne analizy klastrów ze szczególnym uwzględnieniem sektora agrobiznesu Mariusz Hofman Modelowanie uwarunkowań sukcesu przedsiębiorstw zorientowanych projektowo Agnieszka Piasecka Kapitał relacyjny jako element kapitału intelektualnego szkoły wyższej w warunkach GOW Piotr Adamczewski Trzecia platforma ICT w transformacji cyfrowej organizacji inteligentnych Dariusz Put Projektowanie systemów integracyjnych w oparciu o współdzieloną ontologię Grzegorz Podgórski Bezpieczeństwo informacji w modelu BYOD Piotr Filipkowski Technologie Społeczeństwa Informacyjnego Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska Ocena jakości platform e-usług publicznych Malwina Popiołek Indywidualne zarządzanie prywatnością w serwisach społecznościowych – zarys problemu w kontekście rozważań dotyczących społeczeństwa informacyjnego Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska The Presence of Public Institutions in Social Networks Damian Dziembek Cloud Computing – stan obecny i perspektywy rozwoju w Polsce Anna Pamuła Edukacja na rzecz efektywności energetycznej – przegląd wybranych programów Przemysław Polak Problemy kultury języka informatyki na przykładzie wybranego zagadnienia terminologicznego Jolanta Sala, Halina Tańska Wybrane inicjatywy wspierające rozwój i ich koszty na przykładzie regionów gospodarki morskiej Ewa Pośpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis Analiza przestrzenna rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Jolanta Wojnar Application of the utility function to assess the diversity of voivodships in terms of degree of use of information technologies in Poland Beata Kasprzyk E-administration digital services in Poland Sławomir Wilk Rozwój elektronicznej administracji w województwie podkarpackim w perspektywie finansowej 2007–2013 Kamila Jaroch, Mieczysław Jan Król Znaczenie Internetu w życiu młodzieży ze szkół powiatu przemyskiego (analiza na podstawie wyników z sondażowego badania ankietowego) Jan Madej, Michał Widlak E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice) Marcin Wyskwarski Kokpit menedżerski w małym przedsiębiorstwie Marek Matulewski IT w gospodarce łowieckiej – wybrane aspekty Wskazówki dla autorów

Skip to content