[wcas-search-form]

41.04 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 54 (2/2018)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Michał A. Michalski Gospodarka zaczyna się w rodzinie – kondycja rodziny a rozwój społeczno-gospodarczy Paweł Młodkowski Economic growth in the EMU before and after 1999 Michał Gabriel Woźniak Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegrowanego Mieczysław Dobija Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy Piotr Wiatrowski Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne Leszek Klukowski Koncepcje nowelizacji ustawodawstwa ograniczającego dług publiczny i zarządzanie długiem Elżbieta Pohulak-Żołędowska Rola państwa w kształtowaniu innowacyjności gospodarek Leszek Kwieciński Zasadność i skuteczność koordynacji polityki proinnowacyjnej w Polsce na przykładzie nowego mechanizmu NCBR „Wspólne Przedsięwzięcie” Jarosław Mielcarek Niski poziom innowacyjności gospodarki i stopy wzrostu PKB – hipoteza głównego czynnika wyjaśniającego Krystyna Leśniak-Moczuk Regionalizm w teorii i praktyce Tomasz Żminda Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury branżowej inwestycji przedsię­biorstw przemysłowych w Polsce Tomasz Cieślik, Kamila Górowska, Klaudia Metelska, Adam Szurlej Zużycie gazu ziemnego w podziale na województwa Marcin Jędrzejczyk Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej. Teoria i praktyka Ireneusz Dąbrowski Wpływ zmian kursowych CHF a kształtowanie dochodów kredytobiorców Katarzyna Wojtaszczyk Rola pracodawcy w kreowaniu zdrowego trybu życia w świetle oczekiwań przedstawicieli generacji milenijnych Barbara Chmielewska Gospodarstwa opiekuńcze odpowiedzią na potrzebę społeczną Paweł Łukasik Kapitał społeczny w kontekście różnic międzykulturowych Aliaksei Zhurauliou, Sergiy Gerasymenko Perspectives of transformational shifts in Ukraine and Poland through the prism of values survey Ryszarda Bolonek Kontrowersje wokół metod pomiaru instytucji Małgorzata Godlewska Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw sektora MSP Marta Kawa, Maria Grzybek Instytucjonalne formy wspierania rozwoju spółdzielni socjalnych Małgorzata Gajda-Kantorowska Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe Piotr Sołtyk Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce Olga Hnatyszak Uczelnia nowej generacji – redefinicja instytucjonalna uczelni Sabina Kaczmarczyk-Kuruc Proces szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie polskich organizacji Karolina Lelek Zarządzanie wiedzą i potencjał społeczny organizacji w kontekście jej rozwoju Barbara Oliwkiewicz Godziwa płaca minimalna jako determinanta zintegrowanego rozwoju Agnieszka Krzemień O potrzebie zmian instytucjonalnych w ochronie zdrowia Krzysztof Badyda Aktualne problemy energetyki, konsekwencje transformacji struktury wytwarzania w energetyce krajowej Grzegorz Niewiński, Adam Rajewski Ekonomiczne uwarunkowania pracy elektrowni szczytowej na paliwa gazowe w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Иван Рекун Формирование экономической безопасности предприятий железнодорожного тра- нспорта Украины в условиях реформирования отрасли Arkadiusz Tuziak Klastry jako stymulatory rozwoju regionalnego Elżbieta Szczygieł, Teresa Piecuch Rolnicy i przedsiębiorcy – indywidualne działanie i dwie drogi rozwoju Bożena Karwat-Woźniak Znaczenie Agencji Nieruchomości Rolnych w obrocie ziemią rolną i kształtowaniu konkurencyjności polskiego rolnictwa Agnieszka Marszałek Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności? Natalia Maruszewska, Małgorzata Miśniakiewicz O potrzebie konsolidacji systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce   Wskazówki dla autorów

Skip to content