[wcas-search-form]

41.04 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 55 (3/2018)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Adam Gwiazda Globalization and income inequality: a critical examination of the major economic and political challenges Michał Gabriel Woźniak Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy. Jak ją ulepszyć? Tomasz Zalega Assessment of the financial situation, determinants and the level of debt of seniors’ households Jerzy Żyżyński Kwestia równowagi bilansów makroekonomicznych – wnioski z porównań międzynarodowych Mieczysław Dobija Koncepcja strefy walutowej Międzymorza Grzegorz Górniewicz General government debt in European Union countries and economic growth Maria Miczyńska-Kowalska Etyczne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego współczesnego świata Marcin Jędrzejczyk Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu Małgorzata Dziembała Wspieranie innowacji społecznych na rzecz zapewnienia spójności – doświadczenia wybranych krajów Piotr Maleszyk Hiszpański rynek pracy w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego: nieefektywności instytucji i próby reform Małgorzata Szczepaniak Nierówności dochodowe w wybranych krajach na tle systemów społeczno-gospodarczych Agata Surówka PKB „per capita” jako determinanta ekonomicznego rozwoju regionów Polski i Litwy – analiza porównawcza w ujęciu dynamicznym Marcel Kamba-Kibatshi Dedollarization of the congolese economy: challenges, look and prospects Krystyna Leśniak-Moczuk Instytucje społeczne według Zygmunta Baumana i Alaina Touraine’a Ryszarda Bolonek Ocena stanu instytucji w Polsce w latach 2012–2016 we wskaźnikach konkurencyjności Michał Zaremba Problem pułapki średniego dochodu – perspektywa polska Wojciech Kozioł Produktywność pracy jako miernik spójności ekonomicznej i społecznej w kraju Ирина Колесникова Статистическое исследование эффективности использования человеческого капитала Piotr Wetoszka Państwo, rynek i trzeci sektor w polityce migracyjnej. Przykład systemu kształcenia zawodowego w Danii Mieczysław Adamowicz, Mariusz Pyra Istota oddziaływania państwowego wyższego szkolnictwa zawodowego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu Marie Gabryśova Innowacje w edukacji – na przykładzie uczelni działających w regionach nadgranicznych Emília Janigová, Magdalena Kowalska Lokalna polityka społeczna na rzecz osób starszych w regionie Polski południowo-wschodniej Paulina Trębska Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy w warunkach zrównoważonego rozwoju Damian Mowczan Zróżnicowanie płac w polskich województwach – analiza z wykorzystaniem popularnych miar nierówności Katarzyna Garwol Komputeryzacja pracy a wzrost poziomu bezrobocia Paweł Piotr Nowak Roboty i automaty w roli usługodawców. O społeczno-kulturowym aspekcie digitalizacji III sektora gospodarki Dorota Michalak Impact of weather conditions yield Vadym Zavatski, Yurii Zavatski, Lianа Spytskaya The formation of subjective well-being of person Алексей Верник Неэкологичность жизнедеятельности личности как психологическая проблема Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski Status and trends of the employment in the financial institutions in Poland Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk Historyczne determinanty zróżnicowania współczesnych wskaźników rynku samochodów osobowych w Polsce Elżbieta Pohulak-Żołędowska Kapitał venture w finansowaniu innowacji przełomowych Halina Stańdo-Górowska Koszty wynagrodzeń w fundacji a liczba wolontariuszy i rozmiary działalności – wyniki badań Wskazówki dla autorów

Skip to content