[wcas-search-form]

41.04 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 56 (4/2018)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Eugeniusz Wojciechowski, Marek Wojciechowski Teoretyczne podstawy oceny funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce Krzysztof Surówka, Katarzyna Owsiak Administrowanie czy rozwój – 20 lat doświadczeń finansowania polskiego samorządu terytorialnego Irena Łącka Jednostka samorządu terytorialnego jako partner regionalnego systemu innowacji w modelach potrójnej i poczwórnej helisy Andrzej Piotr Wiatrak Finansowe uwarunkowania przygotowania i realizacji strategii rozwoju lokalnego Maria Jastrzębska Jawność i przejrzystość sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego – ocena i rekomendacje Beata Zofia Filipiak Indywidualny wskaźnik zadłużenia jako determinanta oceny kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego Renata Przygodzka, Mateusz Łajewski Modele świadczenia usług komunalnych a kondycja finansowa gmin (na przykładzie województwa podlaskiego) Iwona Kowalska, Mirosław Legutko Ocena przydatności indywidualnego wskaźnika zadłużenia w ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego Marcin Grad Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia w procesie planowania budżetowego jednostek samorządu terytorialnego Aldona Standar Identyfikacja poziomu ryzyka w zakresie nadmiernego zadłużenia się gmin i jego finansowych determinant Wojciech Gonet Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych Jakub Kwaśny Aktywność inwestycyjna a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego Zofia Dolewka Zadłużenie miast wojewódzkich a ich rozwój Romana Głowicka-Wołoszyn, Agata Wieczorek, Łukasz Satoła Własny potencjał dochodowy a zadłużenie gmin miejskich w województwie wielkopolskim Antoni Magdoń Płatności bezgotówkowe w jednostkach administracji publicznej Jacek Sierak Finansowanie inwestycji gmin instrumentami dłużnymi – szanse i zagrożenia Iwona Franczak Obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zobowiązań finansowych Jolanta Zawora Potencjał dochodowy a wydatki inwestycyjne gmin Polski Wschodniej Paweł Dziekański Zróżnicowanie rozwoju powiatów Polski Wschodniej a problem samodzielności finansowej Justyna Chmiel, Rafał Pitera The importance of fluctuations in the economic situation for own revenues of Local Govern-ment Units Janina Kotlińska Wpływ władz lokalnych na poprawę jakości życia mieszkańców danego terenu Katarzyna Szara Priorytety działania jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym Małgorzata Leszczyńska Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a rozwój gospodarki i społeczeństwa Anatoliy Tkach Институциональная система трансформации переходной экономики Mariusz Koroblowski Koncepcja poprawy jakości życia mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Metropolii Silesia Agnieszka Siedlecka, Beata Arseniuk Wpływ inwestycji JST na subiektywną i obiektywną jakość życia gospodarstw domowych na przykładzie gminy miejskiej Biała Podlaska Norbert Głowala Rola gminy Goraj w kształtowaniu jakości życia mieszkańców Joanna Nucińska Budżet zadaniowy jako narzędzie pomiaru skuteczności działania wybranych jednostek samorządu terytorialnego Agnieszka Jachowicz Budżet obywatelski w powiecie olkuskim przykładem bezpośredniego zaangażowania społeczności w rozwój lokalny Katarzyna Maj-Waśniowska, Piotr Sołtyk Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce Joanna Nucińska, Joanna śmiechowicz Ocena skuteczności realizacji zadań oświatowych przez wybrane miasta na prawach powiatu Wojciech Lichota Wykorzystanie funduszy unijnych w województwie podkarpackim Błażej Suproń Wpływ podatku od środków transportowych na działalność międzynarodowych przewoźników drogowych w województwie zachodniopomorskim   Wskazówki dla autorów   Wykaz osób recenzujących teksty zgłoszone do publikacji w roczniku 2018 czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – numery 53–56

Skip to content