[wcas-search-form]

44.28 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 57 (1/2019)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Krzysztof Kietliński, Kwestia godności ludzi pracy w nauczaniu papieża Jana Pawła II Aleksander Bobko, Idea sprawiedliwości – współczesne dylematy Małgorzata Słodowa-Hełpa, Przeszłość w procesie poszukiwania recept na zarządzanie teraźniejszością oraz kreowanie przyszłości Krzysztof Bochenek, Kształtowanie cywilizacji osoby jako warunek bezpieczeństwa człowieka na początku XXI wieku Franciszek Piontek, Barbara Piontek, Kształtowanie ładu strukturalnego w oparciu o teoretyczne podstawy konsensusu społecznego Michał Gabriel Woźniak, Ownership transformation in Poland after 1990. Blows and shadows in a theoretical and practical context . Marcin Jędrzejczyk, Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro Radosław Malik, Anna Anetta Janowska, The next 100 years – applying megatrends to analyze the future of the Polish economy Jarosław Kaczmarek, Zmiany strukturalne, profile i efekty przemian krajów transformacji Mieczysław Dobija, Rzeczpospolita i Trójmorze w perspektywie wieszczów i oświeconych duchownych Andrzej Prusek, Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju Leszek Klukowski, Dług publiczny Polski – cele w średnim i długim horyzoncie Jarosław Mielcarek, Czy gospodarce polskiej grozi dewastacja budżetu i katastrofa finansowa? Adam Rogoda, „Nowa ekonomia strukturalna” – czy nowy paradygmat polskiej polityki rozwoju? Roman Wosiek, Konkurencyjność technologiczna polskiej gospodarki. Stan obecny i perspektywy zmian Grzegorz Szulczewski, Stefan Starzyński. Polityka gospodarcza w świetle etosu niepodległościowego: niezależna gospodarka, silne państwo i rządy pracy Urszula Zagóra-Jonszta, Poglądy ekonomiczne przedstawicieli szkoły krakowskiej Barbara Danowska-Prokop, Proces polonizacji przemysłu górnośląskiego w latach 1922–1939 Jerzy Łazor, Colonial expansion or vital assistance? French capital and interwar Poland Grzegorz Niewiński, Michał Stępień, Energetyka jądrowa. Bezpieczna technologia czy zagrożenie dla ludzkości? Bożena Karwat-Woźniak, Wpływ wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na umacnianie i spowalnianie procesów rozwojowych w polskim rolnictwie Józefa Famielec, Odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość, efektywność a przedsiębiorczość Arkadiusz Tuziak, Społeczny wymiar dyfuzji innowacji i wiedzy jako czynników zmiany i rozwoju gospodarczego Maciej Gitling, Znaczenie wartości organizacyjnych w budowaniu kultury przedsiębiorstw Oleksandr Oksanych, Innowacyjność sektora MśP w Polsce: problemy i perspektywy Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk, Sto lat polskiego przemysłu samochodów osobowych Wojciech Pawnik, Problem kompetencji innowacyjnych w kontekście systemu edukacyjnego w Polsce Jakub Bartak, Instytucjonalne uwarunkowania nierówności szans edukacyjnych w Polsce Jurij Rękas, Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń Barbara śliwkiewicz, Historia polskiej płacy minimalnej na gruncie teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń Riccardo Valente, Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju poszczególnych regionów i ich rynków pracy w Polsce Małgorzata Słodowa-Hełpa, Daniel Jurewicz, Odpowiedzialność w procesie rozwoju – jaka i czyja? Wskazówki dla autorów

Skip to content