[wcas-search-form]

32.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 58 (2/2019)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Józefa Famielec, Stanisław Famielec, Znaczenie informacji w ekonomii. Kilka kontrowersji Gabriel Nowacki, Komunikacja strategiczna w erze społeczeństwa informacyjnego Elżbieta Skrzypek, Pomiar zasobów niematerialnych w organizacji z wykorzystaniem BSC Katarzyna Garwol, Stopień umiejętności korzystania z technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne na przykładzie osób niepełnosprawnych, starszych i ubogich Tomasz Zalega, Dimensions of the influence of the virtualisation of consumption on the decision-making of young Polish consumers Małgorzata Adamska-Chudzińska, Magdalena Huculak, Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju Piotr Adamczewski, Digital transformation of business entities in competitive environment Irina Kolesnikova, Research of the efficiency of the use of innovative resources organizations in Belarus Lidia Kaliszczak, Jadwiga Pawłowska-Mielech, Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne jako determinanta rozwoju MSP Barbara Fura, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw – analiza zróżnicowania wybranych determinant Roman Chorób, Confidence as a determinant of establishing and developing innovative integration connections in agribusiness Grzegorz Grela, Uwarunkowania podejmowania decyzji o insourcingu w organizacji Teresa Mendyk-Krajewska, Kontrola tożsamości użytkowników e-usług wobec rozwoju informatyzacji sektora publicznego Ewa Prałat, Public e-procurement tools in European Union Jolanta Sala, Halina Tańska, Kreowanie i przygotowywanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach MMSP jako główne czynniki rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego Flavia Alex Bonga, Trends and challenges of m-commerce using mobile money in Tanzania Dorota Jankowska, Agnieszka Majka, Interakcje pomiędzy poziomem życia a innowacyjnością w aspekcie regionalnym Anatoliy Tkach, Lifelong learning as integrational resource of knowledge economy Sylwia Sagan, Ułatwienia organizacyjne dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach województwa lubelskiego Grzegorz Krzos, Janusz Kolbusz, Geneza i rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze e-usług – wyniki badań Adam Czerwiński, Ocena wiarygodności internetowych serwisów wybranych polskich wyższych uczelni niepublicznych Daniel Rodzeń, Wykorzystanie modelu PESO do pomiaru poziomu ekspozycji i zaangażowania w prowadzonych w mediach społecznościowych działaniach promocyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami Krzysztof Hanke, Wspieranie działań innowacyjnych przez technologię ICT w domach kultury Józefa Famielec, Krzysztof Wąsowicz, Renata Żaba-Nieroda, Stanisław Famielec, Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Studium przypadku Mieczysław Jan Król, Joanna Trybuła, Internet w życiu młodzieży licealnej – statystyczna analiza na podstawie badania ankietowego Marcin Krzesaj, Pomiar wybranych kryteriów jakości informacji na stronach WWW – studium przypadku Wskazówki dla autorów

Skip to content