[wcas-search-form]

28.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 59 (3/2019)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Jerzy Kleer, Rozwój a system kulturowy   Ewa Polak, Waldemar Polak, Ponadnarodowe podmioty gospodarcze i ich wpływ na politykę ekonomiczną państwa   Mieczysław Dobija, Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza   Dorota Miłek, Marta Mistachowicz, Ocena innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej   Józef Stanisław Zegar, Kwestia agrarna w niepodległej Rzeczypospolitej – aspekt ekonomiczny   Vasyl Lypchuk, Strukturalny wymiar ubóstwa na Ukrainie   Zofia Chyra-Rolicz, Rozważania o istocie własności i właścicielach spółdzielni w procesie transformacji polskiej spółdzielczości   Marta Kawa, Wiesława Kuźniar, Rola spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym w Polsce   Arkadiusz Tuziak, Peryferyjność a nierówności i dysproporcje rozwojowe na poziomie regionalnym   Agata Majecka, Paulina Nowak, Uwarunkowania jakości życia w polskich województwach   Agata Surówka, Portal Geostatystyczny jako narzędzie badawcze nierówności na lokalnych rynkach pracy   Małgorzata Adamska-Chudzińska, Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką   Jarosław Poteraj, Emerytury na Kubie: w poszukiwaniu nierówności   Paweł Piotr Nowak, Usługi publiczne utraconą szansą renesansu sfery publicznej   Klaudia Rogowska, Ochrona zdrowia jako strategiczny obszar zarządzania państwa   Elżbieta Szul, Zachowania prosumpcyjne konsumentów – implikacje dla firm rodzinnych   Lech Górniak, Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań)   Bożena Tuziak, Autorytet jako aksjologiczna podstawa trwałości i rozwoju społeczeństwa oraz kształtowania ładu strukturalnego   Michał Gabriel Woźniak, Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości?   Wskazówki dla Autorów

Skip to content